Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

ΕΥΑΘ: Στα 5,49 εκατ. ευρώ τα κέρδη εξαμήνου

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,49 εκατ. ευρώ έναντι 5,54 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου

evath

Υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις αυξημένες προβλέψεις, κατέγραψε η ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% Α.Ε. στο εξάμηνο 2016, σημειώνοντας στα μικτά και τα προ φόρων κέρδη της αύξηση μεγαλύτερη του 13%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2016, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 37,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 1,25%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 13,24%, ενώ τα προ φόρων κέρδη άγγιξαν τα 10,7 εκατ. ευρώ έναντι των 9,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας άνοδος 13,34%.

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,49 εκατ. ευρώ έναντι 5,54 εκατ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου (μείωση 0,97 %) λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.

«Η ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% Α.Ε. διατηρεί σταθερά υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα. Το δικό μας στοίχημα, ως νέα διοίκηση, είναι αφενός να λειτουργούμε με διαφάνεια και δημοκρατία και αφετέρου να “επιστρέφουμε” τα κέρδη της εταιρίας με έργα στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ, η οποία επιτεύχθηκε κατόπιν πιέσεων της νέας διοίκησης, θα επιτρέψει στην εταιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ 0,00% Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.

(Visited 1 times, 1 visits today)