Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Fitch: Αναβάθμιση outlook για ελληνικά καλυμμένα ομόλογα

Παραμένει ως έχει η αξιολόγηση των προγραμμάτων 

trapezes

Σε θετικό από αρνητικό αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Fitch το outlook των προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων των Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς,ενώ αναβάθμισε σε σταθερό από αρνητικό το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας.

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων διατηρήθηκε στη βαθμίδα «Β».

Την ίδια ώρα, ο διεθνής οίκος διατήρησε υπό αρνητική παρακολούθηση (Rating Watch Negative – RWN) την αξιολόγηση των ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου που καλύπτονται από ενυπόθηκες εξασφαλίσεις.

 

 

By