Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

Fitch: Σταθερή η κορυφαία αξιολόγηση για τον ESM

Η ισχυρή στήριξη του Μηχανισμού από τα μέλη της Ευρωζώνης συμβάλει στη διατήρηση του «ΑΑΑ»

esm699_151113

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την κορυφαία πιστοληπτική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) στη βαθμίδα «ΑΑΑ», με το outlook να παραμένει σταθερό. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο F1+.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αξιολογήσεις του ESM είναι συνδεδεμένες με το ισχυρό επίπεδο στήριξης που παρέχεται από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, που αντανακλάται στο μεγάλο ποσό καταβλητέου κεφαλαίου που είναι εγγεγραμμένο (620 δισ. ευρώ) και στο υψηλό ποσοστό καταβλητέου κεφαλαίου (61,6%) που παρέχεται από μετόχους με αξιολόγηση άνω του ΑΑ-.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By