Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, 2022

Fitch: Αδιαφανής η πραγματική θέση ρευστότητας της ΕΚΤ

Τι αναφέρει η Fitch Ratings για την απόφαση της ΕΚΤ να καταστήσει τη γνωστοποίηση του ELA προαιρετική

fitchA

Η απόφαση της ΕΚΤ στις 16 Σεπτεμβρίου να καταστήσει τη γνωστοποίηση του ELA προαιρετική, αλλά όχι υποχρεωτική, σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να παραμείνουν στο σκοτάδι για την αληθινή θέση ρευστότητας της τράπεζας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, αναφέρει η Fitch Ratings.

Όπως εκτιμά ο οίκος, η δημοσίευση των θέσεων ρευστότητας των τραπεζών και της επιβάρυνσης των στοιχείων του ενεργητικού, εδώ και καιρό είναι αδιαφανής, αν και από την σκοπιά της ρευστότητας και της ανάκτησης, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν το εύρος των βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.

Πρωτοβουλίες όπως οι συστάσεις δημοσίευσης από την Enhanced Disclosure Task Force, που δημιουργήθηκαν από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχουν βοηθήσει στη βελτίωση των στοιχείων για την επιβάρυνση πολλών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, αλλά οι κεντρικοί τραπεζίτες ήταν απρόθυμοι να επιτρέψουν την δημοσίευση στοιχεία για τον δανεισμό του ELA.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By