Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Fitch: Αυξάνεται ο κίνδυνος capital control

«Η μη ύπαρξη συμφωνίας έως σήμερα έχει αυξήσει τον κίνδυνο να μην μπορέσει η Ελλάδα να κάνει στις 30 Ιουνίου την πληρωμή της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»

Fitch-Ratings

Ο χρονοβόρος και συχνά συγκρουσιακός χαρακτήρας των συζητήσεων αναδεικνύει βασικούς κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ του ελληνικού κράτους και των τραπεζών του, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο οίκος Fitch.

«Η μη ύπαρξη συμφωνίας έως σήμερα έχει αυξήσει τον κίνδυνο να μην μπορέσει η Ελλάδα να κάνει στις 30 Ιουνίου την πληρωμή της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)» κάθως και την πιθανότητα «επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι αξιολογήσεις του Fitch αντανακλούν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών έναντι ιδιωτών και όχι έναντι δημόσιων πιστωτών, επομένως η μη πληρωμή του ΔΝΤ δεν θα αποτελούσε μία χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, αλλά θα ήταν αρνητική για το αξιόχρεό του», σημειώνει ο οίκος.

«Οι συνέπειες για το ελληνικό αξιόχρεο θα εξαρτιόνταν από την ικανότητα της χώρας και τη θέλησή της να κάνει την πληρωμή στο ΔΝΤ (που έγινε ληξιπρόθεσμη) και την αντίδραση των θεσμών. Για παράδειγμα, εάν υπήρχε ή επέκειτο ένα πλαίσιο συμφωνίας, είναι πιθανό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διατηρούσε την παροχή έκτακτης ρευστότητας (ELA) στις ελληνικές τράπεζες. Χωρίς τον ELA, ο Fitch πιστεύει ότι πιθανότατα θα επιβάλλονταν κεφαλαιακοί έλεγχοι», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η παρατεταμένη αβεβαιότητα έχει κάνει ζημιά μεγάλης διάρκειας στην ελληνική οικονομία. Το πλήγμα στην επενδυτική, καταναλωτική και καταθετική εμπιστοσύνη μπορεί να ωθήσει την οικονομία από τη στασιμότητα στη συρρίκνωση (δεν προβλέπουμε ανάπτυξη φέτος)», αναφέρει ο οίκος και σημειώνει ότι, αν οι τράπεζες επέβαλαν περιορισμούς στις αναλήψεις καταθέσεων θα το θεωρούσε πιθανότατα «ως περιορισμένη αθέτηση πληρωμών από τις τράπεζες».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By