Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Fitch: Αναθεωρεί σε θετικές τις προοπτικές για την Generali και επιβεβαιώνει την αξιολόγηση IFS «A-»

Η Fitch Ratings αναθεώρησε τις προοπτικές του Ομίλου Generali σε θετικές από σταθερές.

Ο οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ισχύος (Insurer Financial Strength -IFS) σε «Α-» της Generali και την αξιολόγηση IDR (Issuer Default Rating) στο «BBB+».

Οι προοπτικές αντικατοπτρίζουν τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική μόχλευση του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2020 και τον μειωμένο κίνδυνο συγκέντρωσης ιταλικών κρατικών ομολόγων. Η Fitch αναμένει ότι η Generali θα συνεχίσει να μειώνει σταδιακά τη συγκέντρωσή της σε ιταλικά κρατικά ομόλογα την περίοδο 2021-2022.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την πολύ ισχυρή κεφαλαιοποίηση και το επιχειρηματικό προφίλ της Generali, καθώς και τα σταθερά κέρδη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By