Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Fitch: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής τράπεζας

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντανακλούν κυρίως τα βελτιωμένα κεφαλαιακά «μαξιλάρια»

Fitch-Ratings

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου στο ΄CCC΄ από ΄CC΄ και της Ελληνικής Τράπεζας σε ΄B-΄, με σταθερό Outlook, από ΄CCC΄.

Την ίδια στιγμή, η Fitch αναβάθμισε το Viability Rating (VR) της Τράπεζας Κύπρου σε ΄ccc΄ από ΄cc΄ και της Ελληνικής Τράπεζας σε ΄b-΄ από ΄ccc΄. Η βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας αναβαθμίστηκε στο ΄B΄ από ΄C΄.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντανακλούν κυρίως τα βελτιωμένα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» μετά την ολοκλήρωση των εκδόσεων και τα στοιχεία καλύτερων δυναμικών στις καταθέσεις εν μέσω της σταδιακής χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων, με τις αρχές να προχωρούν στην πλήρη άρση των ελέγχων στις αρχές του Απριλίου.

Οι ενέργειες στην Τράπεζα Κύπρου δείχνουν επίσης την πρόοδο που έχει συντελεστή στην απομόχλευση περιουσιακών στοιχείων, κάτι που επιτρέπει τη μείωση της εξάρτησης της στη χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, προσθέτει ο οίκος.

Προσθέτει ωστόσο ότι οι αξιολογήσεις παραμένουν κάτω του επενδυτικού βαθμού (sub-investment grade) αντανακλώντας τον ουσιαστικό κίνδυνο αποτυχίας, λόγω κυρίως της αδύναμης απόδοσης της ποιότητας των δανείων και στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, των ακόμα υψηλών ανισορροπιών στη χρηματοδότηση.

By