Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, 2022

Fitch: Θα πέσουν και άλλο οι τιμές κατοικίας στην Ελλάδα

Περαιτέρω πτώση των τιμών κατοικίας στην Ελλάδα αναμένει για το 2018 η Fitch Ratings, εκτιμώντας πως η συνολική «διόρθωση» της αγοράς θα φθάσει το -45% από το υψηλό του 2008, ενώ σήμερα η συνολική πτώση που καταγράφεται είναι στο 42,8%.

«Η υπερπροσφορά κατοικιών, η υποτονική ζήτηση και το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων από το 2009 έως και σήμερα είναι οι βασικοί παράγοντας που έσπρωξαν προς τα κάτω την αγορά κατοικίας», αναφέρει η έκθεση του Οίκου αξιολογήσεων σημειώνοντας πως διάφοροι μακροοικονομικοί παράγοντες σημειώνουν μικρή βελτίωση, η οποία ακόμη όμως δεν επηρεάζει εμφανώς τις δυναμικές της αγοράς κατοικίας.

«Αν και υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωσης στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία, οι συναλλαγές ακινήτων παραμένουν υποτονικές λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος, των μειούμενων αποταμιεύσεων και της περιορισμένης όρεξης των τραπεζών για νέα δάνεια».

Η Fitch αναμένει πως το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2018 και 2,6% το 2019. Παράλληλα η ανεργία θα υποχωρήσει στο 20,8% το 2018 και το 19,5% το 2019. Ωστόσο, θα χρειαστεί να περάσει λίγος χρόνος μέχρι αυτοί οι παράγοντες να βελτιώσουν την ικανότητα χορήγησης ενυπόθηκων δανείων».

Κλειδί τα «κόκκινα» δάνεια

Η Fitch θεωρεί πως η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα βελτιωθεί το 2018 και η εμφάνιση νέων «κόκκινων» δανείων θα μειωθεί. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται καθώς και στης προσπάθειες αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες που πρέπει να καλύψουν του στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν πως η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνει αδύναμη, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις και την συνεχόμενη μείωση της εξάρτησης από τον ELA. Ο όγκος των ενυπόθηκων δανείων αναμένεται να παραμείνει χαμηλός και το κόστος του χρήματος υψηλός. Όμως το 2018 μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια περιορισμένη βελτίωση στην χορήγηση νέων δανείων

(Visited 1 times, 1 visits today)
By