Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021

Folli-Follie: Δεκτή, υπό όρους, η συμφωνία εξυγίανσης από το δικαστήριο

Ενέκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, επί της αρχής το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας τη συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie, με την οριστική απόφαση να αναμένεται μέσα στο επόμενο τετράμηνο.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως απαιτείται να αρθούν οι δεσμεύσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie (σ.σ. από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες), κάτι που σύμφωνα με νομικές πηγές που σχετίζονται με την υπόθεση, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας εξυγίανσης προς ικανοποίηση των πιστωτών της Folli Follie.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρακτικά το δικαστήριο έκανε δεκτές όλες τις θέσεις της Folli Follie (απορρίπτοντας συγχρόνως την κύρια παρέμβαση του Δ. Κουτσολιούτσου), ωστόσο πρέπει να διευθετηθεί το ζήτημα της αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προκειμένου να επικυρωθεί οριστικά η συμφωνία.

Για το λόγο αυτό δόθηκε χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών, εντός του οποίου το νομικό επιτελείο της FF να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για να πετύχει την άρση, έχοντας ήδη στα χέρια του το αρχικό «πράσινο φως» από το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Σημειώνεται πως η συμφωνία προβλέπει ότι από τις συνολικές υποχρεώσεις ύψους 516 εκατ.ευρώ (στις 30/9/2020), της εταιρείας, διαγράφονται 349 εκατ.ευρώ, ένα κούρεμα της τάξης του 67,6%. Σε ότι αφορά στο δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι απαιτήσεις τους δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης καθώς η νέα εταιρεία που έχει συσταθεί (OpsCo) αναλαμβάνει να πληρώσει τις δόσεις που βρίσκονται σε ρύθμιση.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της συμφωνίας θα συσταθούν οι OpsCo, AssetsCo, η European AssetsCo που θα είναι 100% θυγατρική της AssetsCo, η Bridge HoldCo και η θυγατρική της Bridge MidCo, με έδρα το Λουξεμβούργο. Η OpsCo θα ελέγχεται κατά 90% από την AssetsCo και κατά 10% από τη Folli Follie ή θυγατρική της.

Όπως προβλέπεται, η έδρα των εταιρειών θα είναι στο Λουξεμβούργο και η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα πραγματοποιείται μέσω ελληνικού υποκαταστήματος της OpsCo. Στο υποκατάστημα αυτό, θα μεταφερθούν και οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι χωρίς καμία αλλαγή στις συμβάσεις εργασίας τους.

Η OpsCo θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιών ύψους 60 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5+2 ετών που θα αποκτηθούν από τους πιστωτές. Οι ομολογιούχοι (Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein) έναντι των απαιτήσεών τους θα λάβουν τις ομολογίες συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η OpsCo, το 100% των μετοχών της AssetsCo και το 90% των μετοχών της OpsCo.

Παράλληλα, η συμφωνία έχει εξασφαλίσει ενδιάμεση χρηματοδότηση 13 εκατ.ευρώ για την FF από το fund Arena Investors, με υποθήκη τα ακίνητα που στέγαζαν το πρώην Μινιόν αλλά και έκταση στο Κορωπί. Το Arena θα δώσει ενδιάμεση χρηματοδότηση 13 εκατ.ευρώ, έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών με κλιμακούμενο κουπόνι (split coupon, 5% και με PIK interest 10%).

Ως μέρος της συμφωνίας, οι ομολογιούχοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν με 15% στο χρηματοδοτικό σχήμα. Σημειώνεται ότι το Arena διατηρεί υπερ-προνόμιο (στο πλαίσιο του άρθρου 154α) ανεξάρτητα εάν επικυρωθεί η όχι η συμφωνία εξυγίανσης από το δικαστήριο.

Η Folli Follie στο δικαστήριο είχε υποστηρίξει πως η συμφωνία είναι υπερ της εταιρείας και των πιστωτών της καθώς απαλλάσσεται από την πλειονότητα των οφειλών της προς τρίτους, πλην των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, τις οποίες όμως αναλαμβάνει να αποπληρώσει πλήρως η OpsCo για λογαριασμό της FF.

Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας θα διατηρήσει συμμετοχή 10% στην OpsCo, από την οποία η εταιρεία θα λαμβάνει ετήσια αμοιβή 150.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για χρονικό διάστημα οκτώ ετών, μετά το οποίο προβλέπεται ότι η εταιρεία θα δύναται να εισπράττει μέρισμα ως μέτοχος της OpsCo.

Επίσης υποστήριξε πως μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης η FF καθίσταται φερέγγυα και βιώσιμη, ενώ σε περίπτωση πτώχευσης η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By