Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Folli Follie: Παραιτήθηκε ο Νικόλαος Κανελλόπουλος

Την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie υπέβαλε το μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Κανελλόπουλος.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τα εναπομείναντα δέκα μέλη του, οι ιδιότητες των οποίων παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την από 19.12.2019 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Καμία μεταβολή δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By