Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Folli Follie: Προειδοποιούν για χρεοκοπία και θα ζητήσουν απαλλαγή ευθυνών !!!

Ενώ οι βασικοί μέτοχοι της Folli- Follie σε μερικές ημέρες θα ζητήσουν απαλλαγή ευθυνών για την χρήση 2018 ημέρες (10 Σεπτεμβρίου 2019 Γενική Συνέλευση), ενημερώνουν τους μετόχους ότι θα υποβάλλουν αίτημα χρεοκοπίας εάν δεν δεχθούν την πρόταση τους !!

Οι απαιτήσεις της διοίκησης της Folli – Follie δεν πρέπει να έχουν παγκόσμιο προηγούμενο καθώς λ.χ πουθενά στον κόσμο, η διοίκηση που οδήγησε την εταιρεία σε χρεοκοπία να ζητά αποδοχή και ταυτόχρονα απαλλαγή απο κάθε ευθύνη.

Μ’ άλλα λόγια επειδή κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών θα λάβουν (;) απαλλαγή και στην συνέχεια θα οδηγήσουν την εταιρεία σε χρεοκοπία, αν οι ομολογιούχους δεν συμφωνήσουν σε όσα τους προσφέρει η Folli – Follie.

Υπενθυμίζεται ότι, με το προτεινόμενο σχέδιο θα λάβουν μερικά λεπτά για κάθε ευρώ ομολόγου που ειχαν δανείσει.

Η προειδοποίηση στέλνεται μέσω ερωτήσεων – απαντήσεων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφορικά με το θέμα. Σε αυτές σημειώνεται ότι η αποτίμηση της AssetCo (σ.σ. εταιρεία στην οποία θα μεταφερθούν ακίνητα και ενεργητικό της εταιρείας και θα ανήκει στους πιστωτές) υπολογίζεται περίπου στα 96,5 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πλην €6,5 εκατ. που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, οδηγώντας τελικά σε μια αξία κοντά στα €90 εκατ.

Συνεπώς, υπολογίζεται ότι τα τελικά έσοδα ανάκτησης θα είναι περίπου 28%, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, των μισθώσεων και την αποπληρωμή του νέου ομολόγου.

Όπως υποστηρίζεται σε περίπτωση χρεοκοπίας, η ανάκτηση για τους πιστωτές θα ανέλθει στο 10%, λόγω του εξαιρετικά αρνητικού αντίκτυπου που θα έχει η αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε αποφάσεις δέσμευσης, αποπληρωμής εξόδων και μακροχρόνιων ρευστοποιήσεων στα τελικά έσοδα των κατόχων των τίτλων.

Επίσης υποστηρίζεται ότι η πρόταση αναδιάρθρωσης προσφέρει στους μη ασφαλισμένους πιστωτές της εταιρείας τη δυνατότητα να διατηρήσουν πάνω από το 80% της αξίας των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας καθώς και διέξοδο στην νέα εταιρεία (OpsCo), ενώ παράλληλα προστατεύει τα συμφέροντα τους στην AssetsCo από υποχρεώσεις της OpsCo, αφήνοντας τους υφιστάμενους μετόχους αντιμέτωπους με σημαντικές αβεβαιότητες και ρίσκα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By