Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Folli Follie: Συζητείται το αίτημα για υπαγωγή στο άρθρο 106α

Συζητείται σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα της Folli Follie για την έκδοση προσωρινής διαταγής με σκοπό την απαγόρευση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της – για να μπορέσει έτσι να προωθήσει σχέδιο εξυγίανσης καταθέτοντας αίτηση υπαγωγής στα άρθρα 106βδ του ΠτΚ.

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 στις 17 Ιουνίου 2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η αίτηση κατατέθηκε με την συναίνεση της Ad Hoc Ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων Schuldschein της εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων.

Σήμερα συζητείται αίτημα της εταιρείας για την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By