Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Φορολογία: Αλλάζουν όλα με τις «προκάτ» δηλώσεις ΦΠΑ – Πώς θα ελέγχονται οι διαφορές

Ούτε λιγότερα έσοδα, ούτε περισσότερες δαπάνες από ό,τι «βλέπει» η Εφορία πως είχε, θα μπορεί να δηλώνει κάθε επαγγελματίας και επιχείρηση. Μόλις ανοίξουν οι δηλώσεις ΦΠΑ σε λίγες μέρες, θα καθορίζουν το ελάχιστο πόσο Φόρου που θα πρέπει να αποδίδει στο εξής κάθε φορολογούμενος στο δημόσιο. Κάθε μήνα ή τρίμηνο η Εφορία θα προσυμπληρώνει τα πεδία με τα ποσά που δηλώνονται καθημερινά πλέον στην πλατφόρμα myDATA για τις πωλήσεις και τις αγορές κάθε επιχείρησης. Και αυτά δεν θα μπορούν να αλλάξουν από τον υπόχρεο, παρά μόνο για να πληρώσει μεγαλύτερο ποσό φόρο, από αυτό που προκύπτει από τα ήδη προσυμπληρωμένα πεδία.

Εισάγονται έτσι νέα ήθη στις σχέσεις των επιχειρήσεων και επαγγελματιών με την Εφορία, αλλά και μεταξύ τους. Στη νέα εποχή που ξεκινά από σήμερα για τις δηλωτικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων, μπαίνει φρένο στις εικονικές δαπάνες και στα «φουσκωμένα» έξοδα, καθώς δεν θα εκπίπτει τίποτα περισσότερο, από όσα είχαν δηλώσει οι αντισυμβαλλόμενοι πως εισέπραξαν από τον φορολογούμενο, στις συναλλαγές που είχαν με αυτόν.

Αντίστοιχα και τα έσοδά τους δεν θα μπορούν να είναι μικρότερα από όσα οι πελάτες τους (επιτηδευματίες) έχουν δηλώσει ότι πλήρωσαν σε αυτούς, για αγορές ή υπηρεσίες που τους παρείχε.

Τα παραπάνω ισχύουν για αντικριζόμενα παραστατικά που διασταυρώνονται ως προς το ΑΦΜ του πωλητή και το ΑΦΜ του αγοραστή. Τυχόν παράλειψη ή προσπάθεια κάποιου να δηλώσει μικρότερα από έσοδα είχε από τις πωλήσεις του, θα «μπλοκάρει» τις δαπάνες που θέλει να δηλώσει πως έκανε ο συναλλασσόμενος μαζί του. Αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις που έκαναν έξοδα (πχ αγορές α΄ υλών) αλλά δεν τις δήλωσε εμπρόθεσμα ο προμηθευτής τους, να πρέπει οι ίδιες να τα δηλώσουν στο myDATA, προκειμένου να τα εκπέσουν. Αν δεν το κάνουν, θα επιβαρύνονται οι ίδιες τον ΦΠΑ που δεν δήλωσε για να αποδώσει ο αντισυμβαλλόμενος.

By