Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Fourlis: Υποχώρηση ζημιών για το 2013

Μείωση και στις πωλήσεις της εταιρίας για τη χρήση του περασμένου έτους

fourlis_746356118

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2013 ανακοίνωσε ο όμιλος Fourlis.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας «ο όμιλος παρουσίασε πωλήσεις € 403,3 εκατ., έναντι € 420,3 εκατ. το 2012, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 25,4 εκατ. έναντι € 20,1 εκατ. το 2012.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 5,8 εκατ. έναντι ζημιών € 11,7 εκατ. και οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 8,3 εκατ. έναντι ζημιών € 11,3 εκατ. το 2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με € 1,3 εκατ., που αποτελεί πρόβλεψη φόρου αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4172/2013, και με € 2,0 εκατ., αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από τη δραστηριότητα στην Τουρκία.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 266,4 εκατ. το 2013 μειωμένες κατά 7,0% σε σχέση με το 2012. Το EBITDA ανήλθε στα € 21,3 εκατ. έναντι € 18,1 εκατ. το 2012, αυξημένο κατά 17,8%, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 1,1 εκατ. έναντι ζημιών € 2,0 εκατ. το 2012.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, καιένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν τέσσερα σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4,4% σε σχέση με το 2012, στα € 111,0 εκατ.. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 7,6 εκατ. σε σχέση με € 6,1 εκατ. το 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1,8 εκατ. έναντι ζημιών € 951 χιλ. το 2012.

Παρά το βελτιωμένο EBITDA, η ζημία της δραστηριότητας οφείλεται στις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές €2,0 εκατ. που προαναφέρθηκαν.

Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 90 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 41, Ρουμανία 25, Τουρκία 17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3) έναντι 84 στο τέλος του 2012.

Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις € 22,3 εκατ. σε σχέση με 24,1 εκατ. το 2012 και ζημιές προ φόρων € 2,2 εκατ. έναντι ζημιών 2,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.»

(Visited 1 times, 1 visits today)
By