Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

Γιατρούς και διευθυντή πληροφορικής ψάχνει η πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας δημοσίευσε η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας ΑΕ. Πρόκειται για το ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας που διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού – Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας « Κ Πρίφτης» και το Γ. Ν Θήρας.

Η ΑΕΜΥ ενδιαφέρεται για συνεργασία με:

α) ΙΑΤΡΟΥΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ Α.Π.Υ. ( διάρκειας ενός έτους)
β) ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( διάρκειας 3 ετών)

Ειδικότερα, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. προσκαλεί στο πλαίσιο της υπ” αρ. Α2β/Γ.Π.58701/10-11-2016 απόφασης Υπουργού Υγείας και της αναρτηθείσας πρόσκλησης υπ΄αρ. πρωτ. 7153/11-11-2016 (ΑΔΑ 7Η48ΟΡΡ3-Ρ60), συνεργάτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικότητας ΤΕ Μαιευτικής για τη σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για έως ένα (1) έτος με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αποκατάστασης στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στις δομές, Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και Κέντρο Υγείας – Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης.

Πληροφορίες, αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης, οι ιατρικές ειδικότητες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο site της Εταιρείας www.aemy.gr. Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 14/11/2016 έως και 18/11/2016.

Επίσης, η εταιρία προκηρύσσει την κάλυψη της θέσης του Δ/ντή Πληροφορικής της Εταιρείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

Πληροφορίες και αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης στο site της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@aemy.gr με την ένδειξη «Για τη θέση Δ/ντή Πληροφορικής» από 15/11/2016 – 25/11/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθημερινά 8.00-14.00 στο τηλέφωνο 210.2420.219.

(Visited 1 times, 1 visits today)