Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Γκιουλέκας: Εγωιστική η στάση Σπίρτζη για τον ΟΑΣΘ

Έως τώρα δεν ήθελε καν να συναντήσει και να συζητήσει με τους εκπροσώπους του ΟΑΣΘ.

ÁÈÇÍÁ-ÂÏÕËÇ-ÅðéôñïðÞ Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò ãéá ôï íÝï Ëýêåéï// ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÃÊÉÏÕËÅÊÁÓ.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο βουλευτής Α” Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Κώστας Γκιουλέκας σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ταλαιπωρία χιλιάδων Θεσσαλονικέων, οφείλεται σε εγωιστική στάση του Χ. Σπίρτζη στο θέμα του ΟΑΣΘ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Γκιουλέκας αναφέρει: «Η αφάνταστη ταλαιπωρία χιλιάδων Θεσσαλονικέων μετά την επίσχεση εργασίας των εργαζομένων του ΟΑΣΘ δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο! Είναι αδιανόητο να παρατηρείται αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, να μην μπορούν να μετακινηθούν συνάνθρωποι μας εξαιτίας της εγωιστικής στάσης του κ. Σπίρτζη, που έως τώρα δεν ήθελε καν να συναντήσει και να συζητήσει με τους εκπροσώπους του ΟΑΣΘ».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By