Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Goldman Sachs: Αυξάνεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα

Θα συνεχίσουν να βλάπτονται τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία

11223332214

Η αποτυχία της Βουλής των Ελλήνων να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυξάνει την πολιτική αβεβαιότητα γύρω από τη δέσμευση της χώρας στα σχέδια προσαρμογής, στοιχείο που πιθανότατα θα συνεχίσει να βλάπτει τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία στο εγγύς μέλλον, επισημαίνει σε σχετική αναφορά της η Goldman Sachs.

«Ωστόσο, δεν νομίζουμε ότι θα έχει σημαντική επίπτωση στην απόφαση της ΕΚΤ να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων το 1ο τρίμηνο, αν και θα χρωματίσει τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον πιθανώς αυξανόμενο πιστωτικό κίνδυνο», υποστηρίζει η GS.

«Οι αγορές κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ θα προχωρήσουν, σύμφωνα με την αρχική προσδοκία μας, με όλες τις χώρες της ΟΝΕ που έχουν σταθερή χρηματοδότηση (είτε μέσω πρόσβασης στις αγορές είτε από κάποιο σχέδιο χρηματοδότησης όπως προβλέπεται). Επί του παρόντος, η Ελλάδα δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο», ολοκληρώνει η GS.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By