Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

Γολγοθάς για την ΔΕΗ το ύψος των δανείων της

Για φέτος, οι λήξεις δανείων προς τη ΔΕΗ φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ και αφορούν 215 εκατ. ευρώ δάνεια από ελληνικές τράπεζεςκαι 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ.

Ο βρόχος των δανείων που πρέπει να εξυπηρετήσει την διετία 2018 -2019 ύψους 2,3 δισ. ευρώ, αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την βιωσιμότητα της ΔΕΗ, παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του κ. Μανώλη Παναγιωτάκη ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Τα χρέη της ΔΕΗ, αποτελούν το κυριότερο προαπαιτούμενο για την ασφαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα, δεδομένο που έχει αξιολογήσει ως μείζονος σημασίας η McKisney, η οποία συντάσσει το νέο business plan της επιχείρησης, που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα.

Τους προηγούμενους μήνες, αίσθηση προκάλεσαν τα συμπεράσματα του συμβούλου για την πορεία της ΔΕΗ,σύμφωνα με τα οποία, η σχέση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και δανεισμού είναι μη βιώσιμη, γεγονός που αναγκάζει την ΔΕΗ να προβεί από φέτος σε εξοικονομήσεις ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Αυτό προϋποθέτει σημαντική βελτίωση της ροής εσόδων, μέσω της είσπραξης των ανεξόφλητων χρεών των καταναλωτών πουπαραμένουν στα 2,8 δισ, ευρώ, αύξηση της εισπραξιμότητας από τα χρέη του δημοσίου προς της ΔΕΗ που υπολογίζονται σε 120 εκ. ευρώ αλλά και προσδοκίες για την είσπραξη τιμήματος από την πώληση των λιγνιτικών της μονάδων.

Το νέο business plan της ΔΕΗ βρίσκεται υπό το άγρυπνο βλέμμα tων ελληνικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες, δίνοντας πλήρη στοιχεία που αποτυπώνουν το λειτουργικό κόστος και τις συνολικές υποχρεώσεις της, προκειμένου να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για την πορεία κρίσιμων μεγεθών αναφορικά με τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Για φέτος, οι λήξεις δανείων προς τη ΔΕΗ φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ και αφορούν 215 εκατ. ευρώ δάνεια από ελληνικές τράπεζες και 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ. Για το 2019, η ΔΕΗ θα πρέπει θα αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει 1,85 δισ. ευρώ. Εξ αυτών 350 εκατ. ευρώ αφορούν στη λήξη του διεθνούς ομολόγου που εξέδωσε η εταιρεία, 1,3 δισ. το κοινοπρακτικό των ελληνικών τραπεζών έκδοσης του 2014 (ήταν 2,2 δισ. αλλά προέβλεπε και ενδιάμεσες αποπληρωμές κεφαλαίου) ενώ ακόμη 200 εκατ. ευρώ θα πρέπει να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η διοίκηση της ΔΕΗ έδωσε πρόσφατα μεγάλη σημασία στην αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου, εκτιμώντας ότι μπορεί αναβαθμίσει την πιστοληπτική της ικανότητα και να της επιτρέψει νέα έξοδο στις αγορές μέσα στο χρόνο.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By