Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022

Η Alpha Bank επενδύει στο digital transformation με νέα στελέχη

Δύο νέα ανώτατα στελέχη προστίθενται στην διοικητική ομάδα της Alpha Bank, με στόχο να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της τράπεζας αλλά και στον μετασχηματισμό της.

Τα στελέχη αυτά είναι η Αναστασία Σακελλαρίου, η οποία αναλαμβάνει τη νέα θέση του Chief Transformation Officer (CTO) ως Γενική Διευθύντρια και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας από τον Απρίλιο του 2020 και η Φραγκίσκη Μελίσσα, η οποία εντάσσεται στον Όμιλο της Alpha Bank αναλαμβάνοντας άμεσα ως Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής με την επιτυχία μας να προσελκύσουμε δύο κορυφαία στελέχη, όπως η Αναστασία και η Φραγκίσκη, στην ομάδα της Alpha Bank. Η Αναστασία έχει μία επιτυχημένη πορεία σε θέσεις υψηλής ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει τα κατάλληλα προσόντα που θα της επιτρέψουν να συνεργαστεί στενά με τους συναδέλφους της στην Εκτελεστική Επιτροπή, για να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας. Η Φραγκίσκη έχει να επιδείξει πλούσια εμπειρία στην ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών και στον σχεδιασμό προγραμμάτων καινοτομίας, συστατικά κρίσιμα για την επιδίωξή μας να αναπτύξουμε μία αξιοκρατική κουλτούρα που θα βασίζεται στην υπευθυνότητα και θα επικεντρώνεται στην απόδοση».
Οι νέες αρμοδιότητες
Με τη δημιουργία θέσης CTO, η τράπεζα στοχεύει στην προσέγγιση του μετασχηματισμού της Τράπεζας με ολοκληρωμένο τρόπο.

Η Αναστασία Σακελλαρίου θα έχει την ευθύνη για τον συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος μετασχηματισμού και, βεβαίως, για τη διασφάλιση ‒μέσω της συνεργασίας της με τους Γενικούς Διευθυντές‒ της έγκαιρης υλοποίησης και παρακολούθησης των αντίστοιχων δράσεων.

Η Φραγκίσκη Μελίσσα επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την ευθύνη προσαρμογής των δεξιοτήτων του Προσωπικού της Alpha Bank στις απαιτήσεις του στρατηγικού της σχεδίου. Το γεγονός αυτό προσφέρει νέα οπτική για τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας, με την εκ νέου τοποθέτηση των Πελατών της στο επίκεντρο και την εξυπηρέτησή τους με ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Η Πηνελόπη Κονιδάρη, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο προσφοράς στην Τράπεζα, θα παραμείνει σε συμβουλευτική θέση για μία μεταβατική περίοδο, διασφαλίζοντας την ομαλή ανάληψη καθηκόντων από την κ. Μελίσσα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By