Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Η Ε.Ε. ενέκρινε τη χρηματοδότηση της Τουρκίας με 3 δισ. ευρώ για το προσφυγικό

Το 1 δισ ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα υπόλοιπα 2 δισ θα καλυφθούν από τις εισφορές των κρατών – μελών

fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros
fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros

Με 3 δισ ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μετά από συμφωνία των 28 κρατών- μελών. Στόχος είναι να διατεθούν τα κονδύλια αυτά για κάλυψη των άμεσων αναγκών των προσφύγων, ήτοι τροφή, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση.

Με τη σημερινή συμφωνία υλοποιείται η δέσμευση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας, όπως είχε διατυπωθεί στις 29 Νοεμβρίου, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται ότι:

Το 1 δισ ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα υπόλοιπα 2 δισ θα καλυφθούν από τις εισφορές των κρατών – μελών. Η Ελλάδα θα καταβάλλει 25 εκατ. ευρώ στο ειδικό ταμείο που θα συσταθεί, ενώ η Κύπρος θα δώσει 2 εκατ. ευρώ, για την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Η χρηματοδότηση θα τεθεί σε πλαίσιο εποπτείας και συγκεκριμένων προϋποθέσεων, σημειώνεται.

Ενώ οι συνεισφορές των κρατών – μελών καθορίζονται όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα:

diagramme

(Visited 1 times, 1 visits today)
By