Παρασκευή, 7 Μαΐου, 2021

Η ΕΚΤ σταματά να αποδέχεται τα ελληνικά ομόλογα

Από τις 11 Φεβρουαρίου τα ελληνικά ομόλογα δεν θα γίνονται αποδεκτά ως εγγύηση αποδοχών

Ekt

Την άρση των ειδικών όρων που εφάρμοζε για την αποδοχή ως εγγυήσεων των ελληνικών τίτλων, αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι της επέτρεπαν να δέχεται ως collateral τους ελληνικούς τίτλους, παρά το γεγονός ότι δεν διέθεταν επενδυτική αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ αίρει την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς, όπως αναφέρει, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως επιτυχής η ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αναστολή δεν έχει καμία επίπτωση στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι ανάγκες ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που επηρεάζονται μπορεί να ικανοποιηθεί από την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω της επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, αναφέρει η ΕΚΤ.

Οι ελληνικοί τίτλοι θα πάψουν να είναι αποδεκτοί ως εγγύηση από τη λήξη της τρέχουσας πράξης κύριας αναχρηματοδότησης, δηλαδή στις 11 Φεβρουαρίου 2015.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By