Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Η ΕΣΕΕ απορρίπτει τις βελτιώσεις Κατρούγκαλου στο ασφαλιστικό

Δεν θα  δεχθεί να πληρώσουν το «μάρμαρο» για άλλη μια φορά οι  ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.

esee

Απορρίπτει τις βελτιώσεις της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό η Ελληνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και επισημαίνει ότι δεν θα  δεχθεί να πληρώσουν το «μάρμαρο» για άλλη μια φορά οι  ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., οι νέοι έμποροι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της αγοράς.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ δηλώνει ξεκάθαρα την αντίθεσή της στη δεδομένη μορφή του Ασφαλιστικού σχεδίου και στον αυθαίρετο υπολογισμό του ανώτατου ορίου των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και συνοψίζει τις βελτιωτικές προτάσεις της Κυβέρνησης, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες,  σε 4 σημεία, ως εξής:

1. Για τους νέους επιστήμονες

Η βελτιωμένη πρόταση της κυβέρνησης για τους νέους επιστήμονες θα λαμβάνει ως βάση υπολογισμού των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τα 468 € (80% του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ) αντί για τα 586 € και πενταετή περίοδο σταδιακής αναπροσαρμογής των μηνιαίων ασφαλίστρων, η οποία χωρίζεται σε δύο περιόδους. Πιο αναλυτικά:

  • Για όσους κάνουν έναρξη επαγγέλματος και για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησής του θα προβλέπεται καταβολή μηνιαίας εισφοράς 65,52 € (το 14% των 468 €).
  • Για τα επόμενα 3 χρόνια θα προβλέπεται αύξηση της εισφοράς στα 79,56 €, (17% των 468 €).

2. Για τους ανέργους

Θα υπάρχει απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος.
Θα δρομολογηθεί οικονομική ενίσχυση ανέργων, μέσω ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.

3. Για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι»

Για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι τα μηνιαία ασφάλιστρα για τον κλάδο σύνταξης θα ανέλθουν στο 6% αντί της αρχικής πρότασης που προέβλεπε 6,5%. Το υπόλοιπο 14% (συνολική επιβάρυνση 20%)  θα επιβαρύνει τον εργοδότη, στις περιπτώσεις που το «μπλοκάκι» υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

   4. Για ΜμΕ ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες της ΕΣΕΕ, προωθείται η κλιμακωτή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για εισοδήματα από 12.000 € και άνω, καθώς μέχρι το συγκεκριμένο εισόδημα οι εισφορές είναι ήδη χαμηλότερες από το υφιστάμενο καθεστώς, ώστε να προστατεύονται από υπερβολικές επιβαρύνσεις οι μικροί και μεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

  • για ετήσιο εισόδημα από 12.001 έως και 20.000 € , θα επιβάλλεται «κόφτης» εάν οι εισφορές 20% (κλάδος σύνταξης) επί του φορολογητέου εισοδήματος υπερβαίνουν τις σημερινές εισφορές κατά 15%,
  • αντίστοιχα, για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 €,  ο «κόφτης» θα μπαίνει προκειμένου οι νέες εισφορές να μην υπερβαίνουν τις παλαιές πάνω από 20%,
  • για τα ποσά έως 40.000 € η αύξηση επί της σημερινής καταβαλλόμενης εισφοράς δεν θα μπορεί να είναι πάνω από 30%.
By