Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Η μεγάλη «μάχη» των POS

H Viva Wallet κέρδισε προσφυγή στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας για τον ισχυρισμό τράπεζας ότι ήταν η πρώτη που προσέφερε το πιο έξυπνο POS σε συνεργασία με τη Visa.

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας αναγνώρισε ότι η Viva Wallet διαθέτει ήδη εδώ και έξι μήνες στην ελληνική αγορά ανάλογο POS (Tap to Phone) και έκρινε ότι η επίκληση της πρωτιάς δεν είναι θεμιτή, διότι μπορεί να οδηγήσει στην εσφαλμένη εντύπωση ότι το Tap to Phone POS δεν υπήρχε στην αγορά πριν το προσφέρει.

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας αναφέρει τα εξής:

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή εξέτασε τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που σου προσφέρει το πιο έξυπνο POS σε συνεργασία με τη Visa» και κατά την ομόφωνη κρίση της το μήνυμα που επικοινωνείται στους καταναλωτές είναι ότι αυτό το προϊόν / υπηρεσία λανσάρεται για πρώτη φορά στην αγορά, από τη Eurobank, ενώ ταυτόχρονα είναι το καλύτερο που προσφέρεται και για πρώτη φορά διατίθεται σε συνεργασία με τη Visa.

Για την αξιολόγηση του παραπάνω ισχυρισμού η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα εξής:

Ανάλογο POS (Tap to Phone), με παρόμοια λειτουργικότητα, σε συνεργασία με τη Visa και ίδιο κοινό- στόχο (τους εμπόρους), έχει λανσαριστεί προγενέστερα, περίπου 6 μήνες πριν από τη Eurobank, από τη γνωστή και εδραιωμένη στην αγορά εταιρεία VIVA υπηρεσίες πληρωμών.

Με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, οι όροι της παραδοσιακής τραπεζικής αγοράς και του περιβάλλοντος ανταγωνισμού μεταβάλλονται, ενώ και οι καταναλωτές εκτίθενται και εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με νέες υπηρεσίες και εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους.

Η επίκληση «πρωτιάς» συνιστά ένα δυνατό συγκριτικό ισχυρισμό υπεροχής που αποδίδει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων εταιρειών της αγοράς και δημιουργεί έντονες εντυπώσεις στους καταναλωτές και επομένως η υποστήριξη του απαιτείται να βασίζεται σε αντιστοίχως ισχυρά στοιχεία. Η τεκμηρίωση της ελεγχόμενης πλευράς στηρίχθηκε στο (αληθές) γεγονός ότι η Eurobank είναι η πρώτη, από τις τράπεζες, που προσφέρει το Tap to Phone POS.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η επίκληση της πρωτιάς στον υπό έλεγχο ισχυρισμό δεν είναι θεμιτή, διότι μπορεί να οδηγήσει στην εσφαλμένη εντύπωση ότι το Tap to Phone POS δεν υπήρχε στην αγορά πριν το προσφέρει η Eurobank, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού η εταιρεία Viva το διαθέτει από την άνοιξη του 2021.

Επίσης, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο συγκριτικός ισχυρισμός «το πιο έξυπνο POS» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, καθώς από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν προέκυψε ουσιώδης διαφοροποίηση / υπεροχή του διαφημιζόμενου προϊόντος έναντι του αντίστοιχου της Viva, ενώ και στην ίδια την επικοινωνία εμφανίζεται η βασική του λειτουργία κι όχι κάποιο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την επικαλούμενη υπεροχή.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση ισχυρισμός «η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που σου προσφέρει το πιο έξυπνο POS σε συνεργασία με τη Visa» προσκρούει στα άρθρα 5, 8 και 11 του ΕΚΔ-Ε και θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα σε αυτόν.

Η προθεσμία για την απαραίτητη τροποποίηση είναι 2 ημέρες και η υπό έλεγχο επικοινωνία μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται ως έχει μέχρι και τις 15.12.2021.

Σχετικά με τη συνεργασία με τη Visa, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι αυτή τεκμηριώθηκε επαρκώς από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και συνεπώς επ’ αυτού του σημείου δεν τίθεται θέμα παραβίασης του ΕΚΔ-Ε».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By