Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Η Moody’s αναβαθμίζει Eurobank και Alpha Bank

Σε αναβάθμιση δύο ελληνικών τραπεζών, της Alpha Bank και της Eurobank, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s την Τρίτη.

Ειδικότερα, ο οίκος αναβάθμισε τις αξιολογήσεις στις κατηγορίες «μακροπρόθεσμες καταθέσεις» και «μη διασφαλισμένο χρέος με προτεραιότητα» στο Caa2 από Caa3.

Αναβάθμισε, επίσης, την αξιολόγηση για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CRA) σε B3(cr) από Caa1(cr) για την Alpha Bank και σε B3(cr) από Caa2(cr) για την Eurobank.

Η θετική απόφαση ήταν απόρροια της ενίσχυσης της καταθετικής βάσης των δύο τραπεζών και την έκδοση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης, που υποδεικνύει αυξημένη προστασία για τους πρωτεύοντες πιστωτές, αναφέρει στην ανάλυση της η Moody’s.

Ο οίκος προσθέτει ότι οι αξιολογήσεις της Alpha Bank συνεχίζουν να έχουν θετικό outlook και οι αξιολογήσεις της Eurobank συνεχίζουν να έχουν σταθερό outlook.

Ειδικότερα, για την Alpha Bank ο οίκος σημειώνει την επέκταση των καταθέσεων (κατά περίπου 4,3% το 2017 στα 30,3 δισ. περίπου) σε συνδυασμό με τη μείωση της εξάρτησης στον ELA στα €7 δισ. τον Δεκέμβριο του 2017 από €13,2 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Για την Eurobank ο οίκος σημειώνει την επέκταση των καταθέσεων (κατά 5,6% το 2017 στα 25 δισ. περίπου) αλλά και την πρόσφατη έκδοση ομολόγου Tier 2. Σημειώνει επίσης τη μείωση του ELA στα €7,9 δισ. τον Δεκέμβριο του 2017 από €11,9 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Moody’s αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης των δύο τραπεζών ως αποτέλεσμα μιας βιώσιμης βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, της κερδοφορίας και των όρων χρηματοδότησης, με περισσότερες καταθέσεις.

Σημειώνει, τέλος, ότι η επιστροφή περισσότερων καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα θα βοηθήσει επίσης τις τράπεζες να αποπληρώσουν πλήρως τον ELA το 2018-19.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By