Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022

Ίδρυση ΜΚΟ για τη διδασκαλία της «μακεδονικής γλώσσας» στην Πέλλα

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Krste Misirkov – Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» ιδρύθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 2018, με στόχο την προώθηση της «μητρικής γλώσσας» και την ανάδειξη των «περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών».

Η ΜΚΟ «Krste Misirkov – Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» ιδρύθηκε στην πόλη της Αριδαίας, μια περιοχή με δίγλωσσο πληθυσμό όπου στο παρελθόν έχει γίνει προσπάθεια από την πλευρά της ΠΓΔΜ να παρουσιαστεί η γλώσσα της ΠΓΔΜ ως μητρική του γλώσσα.

Η εν λόγω ΜΚΟ στον ιστότοπό της αναφέρει ότι «σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση, μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση, των καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Είναι χαρακτηριστικό πως η ΜΚΟ επέλεξε στον τίτλο της να χρησιμοποιεί το όνομα του Krste Misirkov, ενός φιλολόγου του 19ου αιώνα ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή της Πέλλας. Σύμφωνα με τους ιδρυτές της οργάνωσης, «υπήρξε Μακεδόνας φιλόλογος, ένας από τους κωδικοποιητές της μακεδονικής γλώσσας, σλαβιστής, ιστορικός, εθνογράφος και δημοσιογράφος».

«Απώτερος στόχος» της οργάνωσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, «είναι να γίνουν οι περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες πηγές πολιτισμού, ανάπτυξης και τοπικής υπερηφάνειας, σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς με τους ίδιους σκοπούς και με την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως:

-διοργάνωση εκθέσεων, προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων επιμόρφωσης καθώς και κάθε τύπου εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
-εκδόσεις CD/DVD
-εκθέσεις κι παρουσιάσεις βιβλίων
-ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής.
-καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By