Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

IKA: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Ιουλίου

Η προαιρετική δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης στα υποκαταστήματα θα διατηρηθεί  μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014

ikaB

 

Από την 1η Ιουλίου 2014 η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ενημέρωσε η διοίκηση του Ιδρύματος.

Η διαδικασία, χαρακτηρίζεται ως πολλαπλά επωφελής  «δεδομένου ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικά αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους».

Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστεί  δραστικά η προσέλευση στα Υποκαταστήματα ενώ θα βελτιωθεί  η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.

Συγκεκριμένα, από 1 Ιουνίου 2014 οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την αίτηση συνταξιοδότησής τους, θα μπορούν να εισέρχονται  στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (www.ika.gr) κάνοντας χρήση των κωδικών   που τους έχουν χορηγηθεί από την Εφορία για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα υποστηρίζει τους ασφαλισμένους με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, εξακολουθεί να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των ασφαλισμένων με τον κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για όσους επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν.

Η προαιρετική δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης στα υποκαταστήματα θα διατηρηθεί  μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014.

Στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης, οι ασφαλισμένοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα στοιχεία ταυτοποίησης των ασφαλισμένων (Δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α., ΑΦΜ, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By