Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Intrakat: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Γαία Άνεμος

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Intrakat και Γαία Άνεμος με την απορρόφηση της δεύτερης, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την οποία γνωστοποίησε η εταιρεία.

Το σχέδιο συγχώνευσης είχε εγκριθεί στην τελευταία Γενική Συνέλευση της INTRAKAT και σηματοδοτεί τη στρατηγική της εταιρείας σε «συγχωνεύσεις και στρατηγικές συνεργασίες». Η ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ διαθέτει τεχνογνωσία στον κλάδο των ΑΠΕ και άδειες παραγωγής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής δυναμικότητας περίπου 1 GW.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι την 29.07.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 2593595, η υπ’ αριθ. πρωτ. 82087/29.07.2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ».

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By