Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Intralot: Νίκη στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για τις ανταλλαγές ομολογιών

Απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) η από 29 Ιουλίου 2021 αίτηση που κατέθεσαν επενδυτικά κεφάλαια, με τον ισχυρισμό ότι κατέχουν ομολογίες 2024 της Intralot ύψους περίπου 3,5%-4%, περί εκδόσεως προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών.

Κατόπιν της απορρίψεως, η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών παραμένει η σημερινή, 3η Αυγούστου 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Στο παρόν δελτίο τύπου γίνεται δημοσιοποίηση πληροφοριών, οι οποίες προγενέστερα της παρούσας δημοσίευσης είχαν διαβαθμιστεί, ή μπορούσαν εν δυνάμει να διαβαθμιστούν, ως προνομιακές πληροφορίες, βάσει του ορισμού όπως διατυπώνεται στο άρθρο 7(1) του κανονισμού 596/2014 της ΕΕ περί Κατάχρησης της Αγοράς.

Δεν προορίζεται για διάθεση, δημοσίευση ή διανομή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται ή διαμένει σε επικράτεια όπου είναι παράνομη η διανομή αυτού του δελτίου τύπου.

Στην παρούσα ανακοίνωση, οι λέξεις με κεφαλαία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην από 29 Ιουλίου 2021 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2021 ανακοινώσεως, η Intralot ανακοινώνει ότι στις 2 Αυγούστου 2021 απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) η από 29 Ιουλίου 2021 αίτηση που κατέθεσαν κάποια επενδυτικά κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες 2024 ύψους περίπου 3,5%-4% περί εκδόσεως προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών. Κατόπιν της απορρίψεως, η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών παραμένει η 3η Αυγούστου 2021.

Αποποίηση
Αυτό το δελτίο τύπου δεν είναι προσφορά πώλησης ή πρόσκληση προσφοράς για αγορά ή ανταλλαγή ή απόκτηση τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία και δεν προτείνεται προσφορά, δημόσια πρόταση, πώληση, ανταλλαγή ή απόκτηση κινητών αξιών σε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, δημόσια πρόταση, πώληση, ανταλλαγή ή απόκτηση θα ήταν παράνομη.

Οι τίτλοι που αναφέρονται σε αυτήν την ανακοίνωση δεν έχουν καταχωριστεί, και δεν θα καταχωριστούν, σύμφωνα με το Νόμο περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ή τους νόμους οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, και ενδέχεται να μην προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος, προσώπων των Η.Π.Α., εξαιρουμένης της περίπτωσης μια φόρμας εξαίρεσης ή μιας συναλλαγής μη υποκείμενης στις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών».

Διαβάστε ακόμα:

(Visited 1 times, 1 visits today)
By