Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

ΥΠΟΙΚ: Έγκριση 4.297 αιτημάτων για τραπεζικές συναλλαγές

Αφορούν στο χρονικό διάστημα 29 Ιουνίου έως και 29 Ιουλίου

trapezes1202

Σε 4.297 ανέρχονται τα αιτήματα από τις τράπεζες για συναλλαγές κατά την τραπεζική αργία που ενέκρινε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών έως τις 29 Ιουλίου.

Ειδικότερα, στην Επιτροπή υποβλήθηκαν 6.798 αιτήματα, εκ των οποίων 4.297 έχουν εγκριθεί και 124 έχουν απορριφθεί, ενώ 1.525 αιτήματα αφορούν συναλλαγές κάτω των 100.000 €, οι οποίες εξετάζονται και αξιολογούνται απευθείας από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, βάσει απόφασης της Επιτροπής.

Έτσι, για το διάστημα από 29 Ιουνίου έως και 29 Ιουλίου έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι. συναλλαγές που αγγίζουν περίπου το 50% του συνολικού ύψους συναλλαγών για το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Επίσης, με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δίδεται πλέον η δυνατότητα στις τράπεζες να εξετάζουν αιτήματα ποσού έως 150.000 ευρώ βάσει της προηγούμενης συναλλακτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, με συνολικό ημερήσιο εγκριτικό όριο 22 εκατ. σε όλες τις τράπεζες, ενώ για ποσά έως και 5.000 ευρώ η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά, ώστε να διευκολύνονται μεταξύ άλλων, οι νέοι επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη συναλλακτική δραστηριότητα.

Με σκοπό την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών, δόθηκε στις συσταθείσες υποεπιτροπές των τραπεζών πρόσθετη ρευστότητα ύψους 59 εκατ. ευρώ ώστε να εξετασθούν κατά προτεραιότητα τα αιτήματα αξίας έως και 100.000 ευρώ, που υποβλήθηκαν και δεν έχουν εξετασθεί ακόμα. Επίσης, στις 5 Αυγούστου δόθηκε εκ νέου πρόσθετη ρευστότητα ύψους 187 εκατ. ευρώ προς τις υποεπιτροπές των τραπεζών ώστε να εξετασθούν όλα τα αιτήματα ποσού έως και 150.000 ευρώ, τα οποία υποβλήθηκαν στις τράπεζες έως και την 31η Ιουνίου και εκκρεμούν.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό με χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών, με ή χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη, δίδεται πλέον η δυνατότητα, κατόπιν της από 3 Αυγούστου απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, πραγματοποίησης πληρωμών για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών
2. Πληρωμές ξενοδοχείων
3. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
4. Πληρωμές ταξιδιών και μεταφορών
5. Πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications)
6. Πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε
επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κλπ) ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα
7. Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή
βιβλιοθηκών, κλπ)
8. Πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων,
9. Πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως συνδρομή φιλοξενίας σε server, συνδρομή domain name (όνομα στο Internet), συνδρομή σε παρόχους φύλαξης αρχείων, συνδρομή σε παρόχους cloud-based υπηρεσιών λειτουργίας, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), πλατφόρμες επικοινωνίας με χρήστες, συνδρομή για συντήρηση ελάχιστης παρουσίας για λόγους διαφήμισης σε Google/ Facebook.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By