Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Υποβάθμιση του outlook της ΕΕ από την S&P

Ο οίκος υποβάθμισε σε αρνητικό από σταθερό το outlook της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με «ΑΑ+»

Standard-&-Poor's

Η S&P υποβάθμισε την Δευτέρα σε αρνητικό από σταθερό το outlook της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με «ΑΑ+».

O oίκος αξιολόγησης ανέφερε ότι η αξιολόγηση της Ε.Ε βασίζεται εν μέρει στην δυνατότητα και την βούληση των 28 κρατών μελών να την στηρίξουν.

Το αρνητικό outlook αντανακλά ότι υπάρχουν πάνω από μια στις τρεις πιθανότητες υποβάθμισης τα επόμενα δύο χρόνια. Αντανακλά επίσης την εκτίμηση ότι η Ε.Ε. θα προσφέρει εγγυήσεις για χρηματοδότηση που σχετίζεται με το σχέδιο Γιούνκερ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By