Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020

Ιταλικά μιλάει από σήμερα η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ένα μήνα μετά την απόκτηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ιταλική «Ferrovie delo stato Italiane» και όλη η διοίκηση πέρασε στον έλεγχο των Ιταλών. 

Μοναδικός Έλληνας πλέον στο διοικητικό σμυβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ο διευθύνων σύμβουλος Φίλιππος Τσαλίδης, καθώς παύτηκαν, τόσο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, όσο και τα δυο άλλα μέλη του ελληνικού δημοσίου.

Πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ο Orazio Iacono, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα διευθύνων σύμβουλος της Trenitalia.
Η εξαίρεση πάντως από το Δ.Σ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ του εκπροσώπου των εργαζομένων έχει πυροδοτήσει τις αντιδράσεις των σιδηροδρομικών.

Η Πανελλήνια Ομποσπνδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), με έγγραφό της στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προ ημερών, επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Ενημερωθήκαμε αρμοδίως ότι το ήδη τροποποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας, κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ στις 13-10-2017 σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων απαλείφει τη συμμετοχή του εκπροσώπου των εργαζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ενέργειά σας αυτή, να παύσετε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, που με δική σας απόφαση προ ενός μηνός περίπου είχατε ορίσει, καθώς και η εκ των υστέρων ενημέρωσή μας, χαρακτηρίζεται από μέρους μας αιφνιδιαστική πράξη και δεν κινείται στην κατεύθυνση της συνεννόησης και διαβούλευσης προκειμένου να προάγει τόσο τα συμφέροντα της εταιρείας όσο και των εργαζομένων σε αυτή.

Η εξαγορά από μέρους σας της κρατικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία είναι σιδηροδρομική επιχείρηση μονοπωλιακού χαρακτήρα τη χώρα μας, αποτελεί ειδική περίπτωση επιφέροντας μια μεταβατική περίοδο με μεγάλες δυσκολίες και για τα δύο μέρη που για να ξεπεραστούν με ομαλότητα απαιτείται η μέγιστη δυνατή συνεννόηση.

Πέραν αυτού, εμείς κινούμαστε εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού κεκτημένου προάγοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες που έχουν αφετηρία τη χώρα μας και αποτελούν τη βάση της σύγχρονης κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτούμε να τηρείται η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης σε κάθε τι που αφορά τους εργαζόμενους τους οποίους εκπροσωπούμε».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By