Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Κανονικά θα γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική διάρκεια της μιας ώρας

Κανονικά (και στη Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσες της 28ης Οκτωβρίου, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εξεδόθη στις 13 Οκτωβρίου.

Ωστόσο θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική διάρκεια της 1 ώρας.

Υπενθυμίζεται πως, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By