Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή των Ισραηλινών για την ΕΛΒΟ

Ολοκληρώνεται η πώληση της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής από την ισραηλινή κοινοπραξία SK Group – Plasan.

Η κοινοπραξία που ήταν και η μοναδική συμμετοχή στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία είχε καταθέσει πρόσφατα βελτιωμένη προσφορά, όπως της ζητήθηκε από τον ειδικό διαχειριστή, την Εrnst & Υoung, και εκκρεμούσε η κατάθεση της εγγυητική επιστολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το προσφερόμενο τίμημα από την κοινοπραξία ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, καθώς όπως είχε αποκαλύψει το ΝΜ στο business plan τους γίνεται ρητή αναφορά σε σημαντικές επενδύσεις που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου, ώστε όχι μόνο να γίνουν ξανά λειτουργικές, αλλά και να ενισχυθούν με τεχνολογίες αιχμής.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η κοινοπραξία θα πρέπει εντός 60 ημερών να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία, να υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο τη Συμφωνία (MoU) και κατόπιν να υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης, θα καταβληθεί η πρώτη δόση του τιμήματος ενώ η εξόφληση θα γίνει σε τρεις δόσεις.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By