Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Τα επιδόματα δικαιούνται όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 έως τις 26 Ιουνίου 2015

oga9

Σήμερα, Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ τα επιδόματα β’τριμήνου, δηλαδή το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων Οικογενειών. Τα επιδόματα δικαιούνται όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι 26 Ιουνίου 2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις. Η πληρωμή αυτή αφορά 235.463 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 64.921.421,42 ευρώ.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 έως τις 26-6-2015 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr ), στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε.

Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων στο έντυπο Α21 θα πρέπει, άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και επανάληψη της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21).

Περίπου δύο στους τρεις πολίτες δεν θα δουν να πιστώνεται στο λογαριασμό τους το οικογενειακό επίδομα, κι αυτό λόγω του ότι δεν υπέβαλαν την απαραίτητη δήλωση μέχρι και τις 26 Ιουνίου του 2015 – Πρακτικά από τους 693.000 δικαιούχους, μόλις οι 235.463 θα λάβουν το σχετικό επίδομα. Οι υπόλοιποι 457,537 θα λάβουν τα χρήματά τους στα τέλη του Οκτωβρίου.

By