Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Καθυστερήσεις στην εκτέλεση εντολής μεταφοράς κεφαλαίων από την Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ

Περίεργες καθυστερήσεις στην εκτέλεση εντολής μεταφοράς κεφαλαίων από την Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ στη μεγαλόνησο.

Κυπριακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων έχει ζητήσει την μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού της εκτός Κύπρου και χωρίς καμία εξήγηση προς την εταιρεία, η τράπεζα μέχρι σήμερα, 10 μέρες από την ημέρα εντολής, δεν έχει προβεί στην μεταφορά.
Δεδομένων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ρώσους υπηκόους, πελάτες των κυπριακών τραπεζών, αιωρείται έντονα το ερώτημα πόσο έχει επηρεαστεί η ρευστότητα της τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ.

Θα παρακολουθούμε το θέμα δεδομένου ότι αφορά πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες υπηκόους φυσικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν καταθέσεις στην εν λόγω τράπεζα.

By