Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Κάτω από 800 ευρώ οι μισθοί για το 51,6% στον ιδιωτικό τομέα

Με καθαρούς μηνιαίους μισθούς κάτω των 800 ευρώ αμείβονται περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στον ιδιωτικό τομέα, λίγο παραπάνω από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με καθαρούς μηνιαίους μισθούς έως 800 ευρώ, ενώ στο Δημόσιο το ποσοστό αυτό πέφτει μόλις στο 11%. Μπορεί οι αμοιβές τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα να έχουν μειωθεί κατακόρυφα στα χρόνια της κρίσης ωστόσο η ψαλίδα παραμένει μεγάλη.

Αντίστοιχες είναι οι αποστάσεις στα υψηλότερα κλιμάκια άνω των 1.300 ευρώ όπου στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό ανέρχεται στο 6,7% και στο Δημόσιο είναι υπερδιπλάσιο, καθώς φτάνει το 15,7%.

Από τη σύγκριση των ευρημάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού των ετών 2009 και 2016, καταδεικνύεται ότι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας προκύπτει ότι έχει αυξηθείσημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίεςαποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 38,8%το 2016 (από 13,1%το 2009),ενώ μειώνεται κατά 4 περίπουποσοστιαίες μονάδεςτο ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,6% το 2016 από 27,3% το 2009).

Παράλληλα, έχει μειωθεί δραστικά, κατά το ήμισυ περίπου, το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 17,6% το 2016 (από 35,7% το 2009).

Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β” τρίμηνο 2016) και ειδικότερα από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το ύψος των μηνιαίων αμοιβών που λαμβάνουν μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προκύπτουν τα εξής:

Στον ιδιωτικό τομέα

Από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β ́ τρίμηνο 2016)και ειδικότερα από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το ύψος των μηνιαίων αμοιβών που απολαμβάνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι δηλώνουν τις εξής καθαρές μηνιαίες αποδοχές:

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 51,6%

 • Το 15,2% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ
 • Το 23,6% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ
 • Για το 12,8% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 17,3%

 • Το 10,8% αμείβεται με μισθούς 800-899 ευρώ
 • Για το 6,5% οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από 900-999 ευρώ.

Ανω των 1.000 ευρώ, ποσοστό 54,2%

 • Το λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ
 • Το 6,7% αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

Στο Δημόσιο

Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα στη σύγκριση των ετών 2009 και 2016 για την πορεία των μισθών στο Δημόσιο όπου έχει αυξηθείσημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000ευρώ,το οποίοανέρχεται πλέονσε 34,6%το 2016 (από 18,9%το 2009),και έχει αυξηθείλίγο το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ1.000-1.100 ευρώ (16,2% το 2016 από 13% το 2009).

Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ1 100-1.599 ευρώ,το οποίο ανέρχεται σε 33,7%το 2106 (από 46,5%το 2009),όπως και το ποσοστό των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,3% το 2016 από 10,9% το 2009).

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 11%

 • Το 3,1% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ
 • Το 3,5% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ
 • Για το 4,4% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 23,6%

 • Το 9,4% αμείβεται με μισθούς 800-899 ευρώ
 • Για το 14,2% οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από 900-999 ευρώ.

Ανω των 1.000 ευρώ, ποσοστό 17,8%

 • Το 54,2% λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ
 • Το 15,7% αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

Στο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανά εύρος καθαρών μηνιαίων αποδοχών το 2016.

iefimerida.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)