Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Κεραμέως: Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων

Με την παράταση του lockdown μετά την 1η Δεκεμβρίου να θεωρείται δεδομένη, η ημερομηνία λειτουργίας των σχολείων παραμένει άγνωστη.

Αναφερόμενη στο θέμα, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για την επαναλειτουργία των σχολείων και αναμένονται οι εισηγήσεις των ειδικών.

«Ό,τι έχει να κάνει με τις δομές εκπαίδευσης και την επαναλειτουργία τους παρακολουθείται καθημερινά από την επιτροπή των ειδικών. Αναμένουμε τις εισηγήσεις τους και την απόφαση του πρωθυπουργού», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο και εντός της ημέρας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, το νομοσχέδιο έρχεται να διορθώσει το άναρχο τοπίο που υπάρχει στην επαγγελματική εκπαίδευση, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανορθολογικό σχεδιασμό, παρωχημένους οδηγούς κατάρτισης, έλλειψη συσχέτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και δίχως δομές προσόντων επιπέδου 3 (μεταγυμνασιακό επίπεδο).

«Στόχος μας, να καταστήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση, από λύση ανάγκης για λίγους, συνειδητή επιλογή για πολλούς», τόνισε η κ. Κεραμέως, αναφέροντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ όσον αφορά στους μαθητές που επιλέγουν δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης (28%).

«Το υπουργείο Παιδείας ήταν μέχρι σήμερα αποκομμένο από την οικονομική ζωή της χώρας. Με το νομοσχέδιο αυτό, το υπουργείο βάζει δίπλα του τους κοινωνικούς εταίρους και προχωρά μαζί τους», ανέφερε από τη μεριά του ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, Γιώργος Βούτσινος. Τόνισε, μάλιστα, ότι το εν λόγω νομοσχέδιο «δεν είναι απλώς ένα προϊόν νομοθετικής επεξεργασίας, αλλά μελέτης ετών».

Οι αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση
-Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
-Η θεσμοθέτηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων:
-Επίπεδο 3: Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
-Επίπεδο 4: Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.)
Επίπεδο 5: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
-Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων στην ΕΕΚ και ΔΒΜ οργανώνεται πλέον συνεκτικά στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.).
-Συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) με τριετή θητεία, με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων της αγοράς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.
-Συστήνεται Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
-Λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε περιοχής (π.χ. τουρισμός στις Κυκλάδες, ενέργεια στη Δυτ. Μακεδονία).
-Ιδρύονται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, ύστερα από εισήγηση των Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Οι μαθητές (απόφοιτοι Γυμνασίου) εισάγονται στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. με βάση το βαθμό του Απολυτηρίου.
-Ξεκινούν να λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στα ΙΕΚ και άλλες δομές επαγγελματικής κατάρτισης, με κύριες αρμοδιότητες τη συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων, την οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζομένων, την παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας.
-Ενισχύονται διοικητικά και λειτουργικά τα ΙΕΚ.
-Ιδρύονται πειραματικά και θεματικά ΙΕΚ, με νέες ειδικότητες βάσει των αναγκών της αγοράς.
-Αναβαθμίζεται διοικητικά και λειτουργικά το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας. Έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη κανόνων στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στην πιστοποίηση των αποφοίτων.
-Ενισχύεται ο ΕΟΠΠΕΠ ως εθνικός φορέας πιστοποίησης προσόντων και διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ και ΔΒΜ. Ο ΕΟΠΠΕΠ δύναται να αδειοδοτεί Φορείς Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής.
-Αναβαθμίζονται οι δομές παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης (ΚΔΒΜ – πρώην ΚΕΚ), με τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων όρων και προδιαγραφών αδειοδότησης, αλλά και πλαισίου ελέγχων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By