Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Κόκκινα καταναλωτικά δάνεια 1,1 δισ. πούλησε η Eurobank

Έναντι 66 εκατ. ευρώ πουλήθηκε το πακέτο «Zenith», σε μια συναλλαγή που είναι ουδέτερη για τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας. Ποιες είναι οι επόμενες πωλήσεις που σχεδιάζει.

Καταναλωτικά δάνεια και κάρτες χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού κεφαλαίου 1,1 δισ. ευρώ, ή 2 δισ. ευρώ σε αξία, πούλησε η Eurobank στη κοινοπραξία B2Holding ASA και Waterfall Asset Management.

Η τιμή του πακέτου διαμορφώθηκε σε ικανοποιητική τιμή, στα 66 εκατ. ευρώ ή 6%, δεδομένου ότι το πρώτο αντίστοιχο πακέτο που πούλησε η Eurobank ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα πωλήθηκε με τίμημα 3%. Αυτό οφείλεται, όπως εξηγούν στελέχη της τράπεζας στο insider.gr στο ότι το νέο πακέτο περιλαμβάνει πιο «φρέσκα» δάνεια που έχουν εκταμιευτεί τα τελευταία 7 χρόνια.

Το πακέτο Zenith, όπως ονομάζεται η συναλλαγή, είναι συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ εμφανίζονται στον ισολογισμό της τράπεζας, και συνολικής απαίτησης εκ των παρεπόμενων δικαιωμάτων 2 δισ. ευρώ.

Η πώληση είναι ουδέτερη για την τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS), η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E.

Η εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2018 και θα ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2018.

Ποιες πωλήσεις παίρνουν σειρά

Επόμενα στη «σειρά» της πωλησης κόκκινων πακέτων βρίσκονται τα στεγαστικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια, ενώ η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που έχει εξαγγείλει τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου.

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί το ενημερωτικό δελτίο για την πώληση τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων που έχουν καταγγελθεί, συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή θα αποτέσει «crash test» και για τις υπόλοιπες τράπεζες που ετοιμάζουν παρόμοιες συναλλαγές.

Για το 2019, η Eurobank σχεδιάζει να προχωρήσει στην πρώτη πώληση ενυπόθηκων δανείων και, συγκεκριμένα, μικρών επιχειρηματικών δανείων. Σε αυτό το πακέτο είναι πιθανό να περιλαμβάνονται και καταναλωτικά με εξασφαλίσεις, τα λεγόμενα «home equity loans».

Όσον αφορά στην πώληση στεγαστικών δανείων, πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι μάλλον αυτό θα αργήσει, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τον βαθμό επίτευξης του στόχου μείωσης των NPEs που ανέρχεται σε 14 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By