Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020

Κολέγια: Η αναγνώριση των πτυχίων, οι ασφαλιστικές δικλείδες και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ

Ολη την αλήθεια για τα Κολέγια παρουσιάζει το protothema.gr. Από την αναγνώριση των πτυχίων των λεγόμενων Κολεγίων για διορισμό στο δημόσιο τομέα μέχρι και τις ασφαλιστικές δικλείδες που βάζει η υπουργός Παιδείας για την διασφάλιση της ποιότητας και του επιπέδου ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και από την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε αναγνωρίσει την επαγγελματική ισοδυναμία και την κατάργησε προεκλογικά μέχρι την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, που ανέλαβε το έργο της νομοθετικής συμμόρφωσης της χώρας στο Ενωσιακό Δίκαιο, για να μην κινδυνεύσει η Ελλάδα να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Υστερα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τόσο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που εξέφρασαν αντιρρήσεις για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων ξένων Πανεπιστημίων μέσω σπουδών στην Ελλάδα στα λεγόμενα Κολέγια, το υπουργείο Παιδείας αποκαθιστά το θέμα στην σωστή του βάση, παρουσιάζοντας την πραγματικότητα.

Η επόμενη μέρα από την ψήφιση του άρθρου 50, που δίνει τη δυνατότητα διορισμού εκπαιδευτικών, αποφοίτων Κολεγίων, στην δημόσια εκπαίδευση, ανοίγει νέα σελίδα στην Παιδεία. Η διαδικασία ψηφοφορίας του σχετικού νομοσχέδιου του υπουργείου Παιδείας στην Βουλή την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα οξύτητας εντός του Κοινοβουλίου και έντασης εκτός της Βουλής από εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, που διαμαρτύρονται για τη διάταξη που επιτρέπει σε απόφοιτους Κολεγίων να διεκδικήσουν μία θέση στην δημόσια εκπαίδευση, ενώ αντιδράσεις έχει εκφράσει και η ΠΟΣΔΕΠ.

Τα άρθρα του τέθηκαν, με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, σε ονομαστική ψηφοφορία, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. Μεταξύ αυτών και το επίμαχο άρθρο 50 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων κολεγίων, την ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, με την οποία επιτρέπεται σε πτυχιούχους παιδαγωγικών από ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ, να διεκδικήσουν μία θέση στη δημόσια εκπαίδευση Το συγκεκριμένο άρθρο εγκρίθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Η υπόθεση ξεκίνησε από προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το υπουργείο Παιδείας, που αποτέλεσε την βάση στην οποία κινήθηκε η υπουργός Παιδείας και προχώρησε στο επίμαχο άρθρο 50 του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα , το υπουργείο Εξωτερικών έστειλε την επιστολή της Κομισόν για -παράβαση 4061/2019 της ΕΕ στο υπουργείο Παιδείας στις 30/7/2019. Το ΥΠΕΞ έστειλε το έγγραφο της το οποίο περιέχει προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, λόγω κακής εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Το έγγραφο αναφέρει δέκα λόγους, για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι παραβιάζεται η Οδηγία 2005 και ζητεί από την χώρα απάντηση έως τις 26/9/2019.

Σύμφωνα με έγγραφο του αρμοδίου φορέα ΔΟΑΤΑΠ: «Οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών. Η παγίως και διεθνώς αποδεκτή διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ήπρόσβασης σε επάγγελμα τα οποία πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών της αλλοδαπής καθώς επίσης και το ότι ο καθορισμός των προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εθνικού νομοθέτη έχει διατυπωθεί σε σχετική νομολογία του ΣτΕ. Άλλωστε η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων εντάσσεται στην αρμοδιότητα άλλων Συμβουλίων.

Ζητήματα, τέλος, τα οποία σχετίζονται με το είδος της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων την οποία κρίνει αναγκαία ο Έλληνας νομοθέτης για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, είναι εξεταστέα υπό το πρίσμα της απαίτησης από αυτόν αυξημένων ακαδημαϊκού χαρακτήρα ιδιοτήτων ή προσόντων τόσο από τους κατόχους ημεδαπών όσο και από τους κατόχους αλλοδαπών τίτλων, ζήτημα το οποίο επίσης ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά του».

Η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων των κολεγίων, διευκρίνισε ότι πρόκειται για πτυχία ξένων πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων, βάσει του Ενωσιακού Δικαίου, οφείλει η χώρα μας να αναγνωρίσει την επαγγελματική ισοδυναμία.

Για παράδειγμα, ανέφερε η υπουργός, σπουδάζεις φιλόλογος στη Γερμανία, παίρνεις επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου στη Γερμανία, έρχεσαι στην Ελλάδα, όπως και πας σε οποιαδήποτε χώρα, και ζητάς να αναγνωριστεί αυτή η επαγγελματική ισοδυναμία. Όπως είπε, «αυτό ίσχυε στη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια και Κολέγια ίσχυε και επί ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει και για άλλους κλάδους, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μήνες πριν τις εκλογές και το κατήργησε.

Γιατί; Προφανώς για να περάσει ένα μήνυμα, ότι «εγώ τα βάζω με τα κολέγια», ενώ τέσσερα χρόνια έκανε ακριβώς αυτά τα οποία του επέτασσε το ενωσιακό δίκαιο. Τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα;

Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μας λέει ότι παραβιάζουμε το ενωσιακό δίκαιο».”Εμείς, λοιπόν ερχόμαστε και λέμε το αυτονόητο, ότι θα εφαρμόσουμε το ενωσιακό δίκαιο, διότι αυτά είναι πτυχία πανεπιστημίων άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, είναι τόσο απλό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει επαγγελματική ισοδυναμία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης”;

Για να συμπληρώσει: «Βεβαίως, εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια στην αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, ζητούνται από αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας προγράμματα σπουδών, ζητούνται πιστοποιήσεις από την σε εκείνη τη χώρα ανεξάρτητη αρχή, η οποία πιστοποιεί την ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άρα γίνεται ένας πλήρης έλεγχος και αν θεωρηθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις τότε ζητούνται τα λεγόμενα αντισταθμίσματα, δηλαδή επιπλέον εξετάσεις, πρακτική άσκηση κ.ο.κ.».

Όσον αφορά στην αναγνώριση τίτλων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από ιδρύματα της αλλοδαπής (άρθρο 50) η κα. Κεραμέως, επικαλέστηκε την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, σύμφωνα με την οποία: «η υποχρέωση των κρατών μελών να αναγνωρίζουν τις επαγγελματικές ικανότητες, τις οποίες πιστοποιεί τίτλος σπουδών που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος-μέλος, απορρέει ευθέως από το Ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα στις διατάξεις που προστατεύουν την ελευθέρια κυκλοφορίας των εργαζομένων και την ελευθερία εγκατάστασης».

Ταυτόχρονα, η υπουργός παρουσίασε στη Βουλή μία σειρά προκηρύξεων για προσλήψεις εκπαιδευτικών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που έγιναν επί Σύριζα και στις οποίες τα πτυχία των κολεγίων αναγνωρίζονταν κανονικά. Πριν από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε διάταξη με την οποία αποκλείονταν από τους διαγωνισμούς του δημοσίου πτυχιούχοι κολεγίων. . Ο ΣΥΡΙΖΑ με υποκριτικό τόνο καταγγέλλει την υποβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων ενώ επί της ουσίας αναγνώριζε τα πτυχία των Κολλεγίων.

Σε ότι αφορά στην προειδοποιητική Κοινοτική Οδηγία περιλαμβάνει συστάσεις και δέκα περιπτώσεις παραβιάσεων της Ελλάδας για την αναγνώριση των πτυχίων των Κολλεγίων. .Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνει δύο συστάσεις προς την χώρα :

Κανένας λόγος γενικού συμφέροντος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών απλώς και μόνο λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει παραεθεί η εκπαίδευση στο άλλο Κράτος-Μέλος.Σε περίπτωση βάσιμης αμφιβολίας όσον αφορά τίτλο σπουδών που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας δικαιόχρησης.

Η ελληνική αρχή μπορεί πάντοτε να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους καταγωγής , προκειμένου να εξακριβωθεί αν η εκπαίδευση που παρέχεται σε Ίδρυμα το οποίο λειτουργεί βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το Ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών, καθώς και αν ο τίτλος αυτός είναι ο ίδιος και αν παρέχει τα ίδια δικαιώματα στην επικράτεια του Κράτους -Μέλους καταγωγής.

Η Ευρωπαική Επιτροπή θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της οδηγίας 2005/36, λόγω υπαγωγής της αναγνώρισης διπλωμάτων επαγγελματιών στο νόμο 3328/2005 , περί ΔΟΑΤΑΠ, στις εξής περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες:

1. Υποβολή των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε άλλο Κράτος -Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΔΟΑΤΑΠ.

2. Η αναγνώριση τίτλου σπουδών που χορηγούνται βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης.

3. Υποβολή σε προηγούμενη διαδικασία ισοτιμίας των τίτλων σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού Ιδρύματος άλλου Κράτους – Μέλους, για επαγγελματικούς σκοπούς.

4. Απαίτηση διάρκεια σπουδών σε άλλα Κράτη- Μέλη, για επαγγελματικούς σκοπούς.

5. Απαίτηση Μεταπτυχιακού τίτλου για την ισοτιμία πτυχίου για επαγγελματικούς σκοπούς, όταν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, μετά από τριετή φοίτηση.

6. Μη συνεκτίμηση επαγγελματικής πείρας και Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο αναγνώρισης τίτλου σπουδών άλλου Κράτους -Μέλους, για επαγγελματικούς σκοπούς.

7. Η Μη δυνατότητα μερικής πρόσβασης στο επάγγελμα , καθώς και δικαιώματος επιλογής του αιτούντα την αναγνώριση , μεταξύ επαγγελματικής επάρκειας άσκησης προσαρμογής.

8. Δυνατότητα διαδικασίας ισοτιμίας μόνο για την αναγνώριση Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών άλλων Κρατών -Μελών.

9. Προθεσμία ενός μηνός για την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής του φακέλου, ακόμη και αν ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις.10. Αναγνώριση τίτλων σπουδών μόνο στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By