Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Κομισιόν: Εύσημα για Ελλάδα, δόση 744 εκατ. ευρώ και στο βάθος… έξοδος από την αυστηρή επιτήρηση

«Πράσινο φως» για τη δόση των 744 εκατ. ευρώ – Εύσημα για την Ελλάδα στην 14η αξιολόγηση – H έκθεση θα αποτελέσει βάση για τις αποφάσεις που θα λάβει το Eurogroup

Θετική είναι για την Ελλάδα η 14η Έκθεση (και τελευταία;) την οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα μας, στο καθεστώς του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συμφωνημένες δεσμεύσεις, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Και η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για να αποφασίσει το Eurogroup την τελική έξοδο από την ενισχυμένη Εποπτεία, καθώς και την χορήγηση της δόσεως των 744 εκατ. ευρώ προς τη χώρα.

Συγκεκριμένα η Έκθεση αναφέρει ότι «οι αρχές έχουν ολοκληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους τομείς της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας» και άλλα.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου χρειάζεται, να ενισχύσουν τις προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, του Κτηματολογίου, κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως τονίζεται, η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup την απελευθέρωση της επόμενης δέσμης μέτρων για την πολιτική του χρέους, δηλαδή τουλάχιστον της δόσης των 744 εκατ. ευρώ προς τη χώρα μας.

Ιδιαίτερα αξίζει να σημειωθεί η αναφορά που γίνεται στην έκθεση πως «η επιτυχής υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα».

Η Κομισιόν τονίζει μάλιστα πως «αυτό έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την προϋπόθεση στην οποία βασίζεται η εφαρμογή ενισχυμένης εποπτείας».

Κατόπιν όλων αυτών η Κομισιόν προβλέπει και θετική εισήγηση για έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία: «οι ελληνικές αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων. Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μην παρατείνει την ενισχυμένη επιτήρηση μετά τη λήξη της, στις 20 Αυγούστου 2022».

By