Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Κορωνοϊός: Ανεκόπη η δυναμική ελληνικού τουρισμού και ναυτιλίας–Έσοδα 3,1 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο

Η κρίση του κορωνοϊού ήλθε να ανατρέψει τη θετική δυναμική που είχαν αναπτύξει οι εισπράξεις από ναυτιλία και τουρισμό στο πρώτο δίμηνο του 2020.

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό ανήλθαν στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 σε 527 εκατ. ευρώ, από 428 εκατ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 21,8% και 22,9% αντίστοιχα. Τα έσοδα από την ναυτιλία αυξήθηκαν στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 σε 2,64 δισ. ευρώ, από 2,59 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Συνολικά τα έσοδα από τουρισμό και ναυτιλία ήταν στο πρώτο δίμηνο του 2020 στα 3,1 δισ. ευρώ, 150 εκατ. ευρώ πιο υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι!

Αλλά η εικόνα αυτή ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς ο κορωνοϊός έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα.

Στοιχεία που έδωσε σήμερα, Τρίτη, στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν πως στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ, κατά 231 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,1% σε τρέχουσες τιμές (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10%τόσο σε τρέχουσες τιμές όσο και σε σταθερές τιμές.

Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 1,9% σε τρέχουσες τιμές και έμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ανήλθε στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 στα 773 εκατ. ευρώ. Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 140 εκατ. ευρώ, κατά 114 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους.

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) διαμορφώθηκε σε 681 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού, λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αλλοδαπών επιχειρήσεων (157 εκατ. ευρώ) και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (149 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 208 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 745 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (1,2 δισ. ευρώ).

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 3,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2019.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By