Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 2021

Lamda Development: Στο 42,20% το ποσοστό της CLH

Μετά τις διαδοχικές πωλήσεις μετοχών στις 24 και στις 27 Ιουλίου 2020 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της CLH στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Lamda Development κατήλθε αρχικά στο 45,58% και κατόπιν στο 42,20% από 50,62% σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Επιπλέον η εταιρεία αναφέρει ότι τα δικαιώματα ψήφου της Consolidated Lamda Holdings S.A. κατέχονται έμμεσα, στο σύνολό τους, από μέλη της οικογένειας Λάτση, κανένα από τα οποία δεν έχει – ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει – τον έλεγχο της εταιρείας με οποιαδήποτε από τις έννοιες ελέγχου που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 10 του ν.3556/2007.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By