Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 2020

ΛΑΡΚΟ: Η Κομισιόν τραβάει το σχοινί και ζητά την επιβολή βαριάς καμπάνας για τις κρατικές ενισχύσεις

Την επιβολή αναδρομικά από το 2017 ημερήσιου προστίμου συνολικού ύψους 29.697 ευρώ για την ΛΑΡΚΟ, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης της χώρας μας με παλαιότερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων ύψους 136 εκ. ευρώ, ζητά με νεότερη προσφυγή της η ΕΕ.

Η Επιτροπή στράφηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020 ξανά εναντίον της Ελλάδας, καταθέτοντας ενώπιον του ΔΕΕ νέα προσφυγή, με την οποία ζητά από το ΔΕΕ να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει μέτρα εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης (της 9ης Νοεμβρίου 2017) παρέβη τις υποχρεώσεις της και ως εκ τούτου ζητά να επιβληθεί χρηματική ποινή ύψους 29. 697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της επίμαχης απόφασης.

Επιπλέον, επιβάλλει και κατ’ αποκοπήν ποσό, το ύψος του οποίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερήσιου ποσού ύψους 3. 709,23 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών που θα έχουν παρέλθει από την ημέρα έκδοσης της απόφασης.

Σημειώνεται ότι το θέμα της ΛΑΡΚΟ αφορά παράνομες κρατικές εγγυήσεις της διοίκησης με την μορφή αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΡΚΟ για τα έτη 2008, 2010 και 2011.

Η Ελλάδα όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι τις 28 Ιουλίου 2014, δηλαδή, να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στη ΛΑΡΚΟ και να ενημερώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό το σκοπό.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της.

Το ΔΕΕ με την απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2017 έκρινε ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, και μη έχοντας ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή της απόφασης αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2014, η ΛΑΡΚΟ άσκησε προσφυγή, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Ωστόσο, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της με την απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By