Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Manpower: Αύξηση θέσεων εργασίας βλέπει ένας στους τέσσερις εργοδότες

Σύμφωνα με έρευνα της Manpower, το 24% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση απασχολουμένων. Ποιοι κλάδοι προσλαμβάνουν.

Αισιόδοξες είναι οι προθέσεις προσλήψεων των Ελλήνων εργοδοτών για το προσεχές τρίμηνο, σύμφωνα με έρευνα προοπτικών απασχόλησης της ManpowerGroup. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +11%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και οκτώ και πλέον χρόνια και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Αναλυτικότερα, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σταθερές ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο 2017 συνολικές προοπτικές απασχόλησης ύψους +23%.

Οι εργοδότες του κλάδου της Γεωργίας επίσης προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +21%, ενώ προοπτικές ύψους +11% καταγράφονται τόσο στον τομέα Βιομηχανίας / Παραγωγής όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Παράλληλα, αναμένεται μέτρια αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +7%, καθώς και στον τομέα Κατασκευών και τον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, με προοπτικές της τάξης του +5%. Οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές, της τάξης του +3%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Οι προοπτικές προσλήψεων περιορίζονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι πιο αξιοσημείωτες μειώσεις, 4 και 3 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα. Στο μεταξύ, καταγράφονται ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων αυξήσεις της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων τόσο στον τομέα της Γεωργίας όσο και στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα Κατασκευών καταγράφουν σημαντική βελτίωση ύψους 16 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Ταυτόχρονα, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση όσο και στον τομέα Βιομηχανίας / Παραγωγής. Ωστόσο, οι προοπτικές αποδυναμώνονται σε δύο τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου καταγράφεται μείωση 7 ποσοστιαίων μονάδων.

Προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά τους προσεχείς τρεις μήνες. Την ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένουν οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +25%. Οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους, με προοπτικές της τάξης του +16% ενώ οι προοπτικές των εργοδοτών στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +8% και +3%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Τέλος, οι εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις δεν αναφέρουν κάποια αλλαγή.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές βελτιώνονται και για τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού. Οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Στο μεταξύ, καταγράφονται αυξήσεις της τάξης των 4 και 3 ποσοστιαίων μονάδων από τους εργοδότες στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Περίπου 59.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο αριθμός των απασχολουμένων θα αυξηθεί με διαφορετικούς βαθμούς σε 41 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το προσεχές τρίμηνο. Μια επισκόπηση των παγκόσμιων αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών είναι αντίστοιχη με αυτήν που καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο, με την πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα να αρκούνται είτε στη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού τους είτε να προχωρούν σε μια οριακή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων εν αναμονή πιο οριστικών εξελίξεων από την αγορά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων τρίτου τριμήνου καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Ουγγαρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πιο αποδυναμωμένες προβλέψεις καταγράφονται στην Ιταλία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Φινλανδία.
Η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών στην Ινδία σημειώνει πτώση στο λιγότερο αισιόδοξο επίπεδο από την έναρξη της έρευνας.

Παρομοίως, οι προβλέψεις για τον Παναμά και το Περού είναι οι πιο εξασθενημένες που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας στις χώρες αυτές, ενώ οι προοπτικές απασχόλησης στη Σιγκαπούρη πέφτουν σε επίπεδα που δεν έχει παρατηρηθεί από τον καιρό της ύφεσης. Αντίθετα, η πρόβλεψη για τη Βραζιλία βελτιώνεται σταδιακά εδώ και τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα και οι εργοδότες στη Βραζιλία καταγράφουν θετικά σχέδια προσλήψεων για πρώτη φορά σε περισσότερο από δύο χρόνια.

Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (περιφέρεια ΕΜΕΑ), αναμένεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 23 από τις 25 χώρες. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προβλέψεις ενισχύονται σε εννέα χώρες, αποδυναμώνονται σε 10 και διατηρούνται αμετάβλητες σε έξι. Τα άτομα που αναζητούν εργασία στην Ουγγαρία μπορούν να προσδοκούν στα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων τρίτου τριμήνου της περιφέρειας.

Επιπρόσθετα, οι προοπτικές στην Τουρκία ανακάμπτουν, με περισσότερους από έναν στους τέσσερις εργοδότες να προγραμματίζουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων τους κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες στην Ιταλία καταγράφουν τις πιο αποδυναμωμένες προοπτικές της περιφέρειας, καθώς και τις μόνες αρνητικές προοπτικές στις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί και στις οκτώ χώρες και επικράτειες της Ασίας-Ωκεανίας. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης εμφανίζουν βελτίωση σε μόλις δύο χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, επιδείνωση σε τρεις και διατηρούνται αμετάβλητες σε τρεις. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν καταγράφουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιο αδύναμες προβλέψεις της περιφέρειας καταγράφονται από τους εργοδότες στην Κίνα και την Σιγκαπούρη.

Θετικές προοπτικές καταγράφονται σε κάθε μία από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν στην έρευνα. Για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων στην Αμερικανική Ήπειρο, ενώ οι ευκαιρίες για τα άτομα που αναζητούν εργασία αναμένεται να είναι λιγότερες στη Βραζιλία, το Περού και τον Παναμά.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By