Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Mε μείωση έκλεισαν επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων το 2014

To μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,94%

katathesh660

Μειώθηκε η «ψαλίδα» μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων το 2014. Έτσι τον Δεκέμβριο το περιθώριο μεταξύ των δύο περιορίστηκε κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στο 3,88%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 1,15%, ενώ το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων υποχώρησε στο 5,03%.

Όσον αφορά στα επιτόκια χορηγήσεων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,50%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,74%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,94%.

By