Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Με μισθό 400 ευρώ καλούνται να ζήσουν 500.000 εργαζόμενοι

Η συρρίκνωση των εισοδημάτων παράλληλα με την επικράτηση της μερικής απασχόλησης φαίνεται πιο καθαρά, αν συγκρίνει κανείς τα πρόσφατα στοιχεία με τα αντίστοιχα του 2010

ergasia

Κάτω από τα 1.000 ευρώ έπεσε ο μέσος μισθός για το σύνολο των 1.793.049 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ιδρύματος για τον Ιανουάριο του 2016, όπως προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως 512.684 άτομα εργάζονται, ή έστω ασφαλίζονται για μερική απασχόληση και λαμβάνουν μέσο μισθό 400,84 ευρώ.

Η συρρίκνωση των εισοδημάτων παράλληλα με την επικράτηση της μερικής απασχόλησης φαίνεται πιο καθαρά, αν συγκρίνει κανείς τα πρόσφατα στοιχεία με τα αντίστοιχα του 2010. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 απασχολούμενων, ο μέσος όρος των αποδοχών των πλήρως απασχολούμενων διαμορφώθηκε για το 2016 στα 1.328,93 ευρώ, από 1.569,81 το 2010.

Αντίστοιχα μεγάλη μείωση παρατηρείται βέβαια και στον μέσο μισθό των μερικώς απασχολούμενων καθώς ανήλθε σε 442,39 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016 από 612,33 τον Ιανουάριο του 2010 (για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων).

Τα συγκριτικά στοιχεία ανά έτος, δείχνουν επίσης, ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ αυξάνεται από το 2013 και μετά, ωστόσο η μεγαλύτερη αύξηση γίνεται μέσω της μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, δείχνουν ότι οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση από 305.000 το 2010 εκτινάχθηκαν σε 512.000 τον Ιανουάριο 2016 σε όλες τις επιχειρήσεις εκτός των οικοδομικών έργων.

Ειδικά για τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,13%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 23,68% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 2,62%.

Η απασχόληση

Μικρότερη ήταν η μείωση στην απασχόληση. Αναλυτικά, η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 0,23%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,15% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 0,23%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,95% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κινήθηκε ανοδικά κατά 3,31%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,71% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 9,24%.

Σε ετήσια βάση βέβαια, η πορεία είναι αυτή που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα: οι ασφαλισμένοι αυξάνονται σημαντικά, με μικρότερο ρυθμό αυξάνεται η απασχόληση, οι μισθοί όμως μειώνονται. Αναλυτικά, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις κινήθηκε ανοδικά κατά 5,08%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,88% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 5,04%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 3,98%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 9,54%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 1,69%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,74%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,86%, στα οικοδομοτεχνικά έργα υποχώρησε κατά 2,92% και στο σύνολο κατά 1,89%. Ο μέσος μισθός έπεσε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,51% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,20%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,58%, ενώ ο μέσος μισθός κατά 2,27%.

Έτσι, 1.281.252 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ λάμβαναν μέσο μισθό 1.219,69 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι 512.684 ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση, είχαν μέσο μισθό της τάξης των 400,84 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο μέσος μισθός για τη μισθωτή εργασία που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, να διαμορφωθεί τον Ιανουάριο του 2016 σε 986,21 ευρώ.

Ως προς την κατανομή των επαγγελμάτων, στο σύνολο των ασφαλισμένων υπάλληλοι γραφείου είναι το 26,11%, ενώ το 20,84% των ασφαλισμένων απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών και στην πώληση σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές.

Το 10,68% του συνόλου απασχολείται σε τεχνικά επαγγέλματα, ενώ 16,42% του συνόλου και το 34,5% των αλλοδαπών απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες.

*Ρούλα Σαλούρου/euro2day 

(Visited 1 times, 1 visits today)