Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022

Με νέο μοντέλο οι ρυθμίσεις δανείων από την Alpha Bank

Με νέο αυτοματοποιημένο μοντέλο ρυθμίσεων, κινείται η Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να ανταποκριθεί στους επικείμενους πιο απαιτητικούς στόχους για τη μείωση των NPEs.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ρυθμίσεων που δημιούργησε η Τράπεζα μπορεί να υποστηρίξει αιτήματα ρυθμίσεων πελατών, ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος για το πρώτο τρίμηνο από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος είναι να έχουν ρυθμιστεί δάνεια 700 εκατ. ευρώ.

Το νέο μοντέλο ρυθμίσεων εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο, ύστερα από την εσωτερική διαπίστωση ότι η Τράπεζα σημείωνε καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων πελατών με δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, καθώς και καθυστέρηση από την απόφαση μέχρι την υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης. Κατόπιν αυτού, προκειμένου να μειώσει τον χρόνο επεξεργασίας των αιτημάτων και να επιταχύνει την υλοποίηση των ρυθμίσεων, η Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία λογισμικού και στη συνεργασία με την Qualco για την ανάθεση και παρακολούθηση των αιτημάτων πελατών.

Το λογισμικό που δημιούργησε η Alpha Bank επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα και τα στοιχεία αιτημάτων των πελατών με καθυστερούμενα δάνεια, προσφέροντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις οφειλών εντός 10’- 20’, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να υπογράψει τη ρύθμιση την επόμενη ή τη μεθεπόμενη ημέρα.

Μετά τη συνέντευξη με τον πελάτη που έχει δάνειο σε καθυστέρηση, στο αυτοματοποιημένο σύστημα ρυθμίσεων της Alpha Bank καταχωρούνται τα δεδομένα για την οικονομική του κατάσταση (εισοδήματα – έξοδα και λοιπές πληροφορίες), προκειμένου να διαμορφωθεί μία αντικειμενική εικόνα για το τι μπορεί να πληρώνει πραγματικά ως δόση ο πελάτης. Καθώς υπάρχει και η υποκειμενική εικόνα, δηλαδή αυτό που υποστηρίζει ότι μπορεί να πληρώνει ο πελάτης, το σύστημα ολοκληρώνει τη ρύθμιση του δανείου μόνο στην περίπτωση που η απόκλιση υποκειμενικής – αντικειμενικής άποψης δεν ξεπερνάει το 30%.

Το αυτόματο σύστημα ρυθμίσεων λειτουργεί από την Τράπεζα για καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια κάτω των 100.000 ευρώ, καθώς και για στεγαστικά δάνεια. Στα στεγαστικά δάνεια, ωστόσο, εξετάζεται εάν ο δανειολήπτης έχει και άλλη ακίνητη περιουσία, ενώ επιπλέον δεν προσφέρεται «κούρεμα», το οποίο είναι επιλογή στις αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις των άλλων δύο κατηγοριών δανείων.

Advertisement
Σημειώνεται ότι για την προτεινόμενη ρύθμιση στα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα προσμετρά την αξία του ακινήτου σε σχέση με το ύψος του δανείου, βασιζόμενη τόσο στην εμπορική όσο και στην αντικειμενική τιμή του ακινήτου (η πρώτη όπως είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία της Τράπεζας και αναπροσαρμόζεται ετησίως, η δεύτερη όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πρώτος απολογισμός του νέου αυτοματοποιημένου εργαλείου ρυθμίσεων έγινε σε εσωτερική συνάντηση στελεχών της Alpha Bank την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως εκτιμήθηκε, από το σύνολο των καθυστερήσεων, ένα ποσοστό της τάξεως του 30% μπορεί να διευθετηθεί μέσα από το αυτοματοποιημένο σύστημα, ενώ για το υπόλοιπο 70% θα απαιτηθεί το «μάτι» των credit officers της Τράπεζας.

Κάνοντας χρήση του νέου αυτοματοποιημένου εργαλείου ρυθμίσεων, του οποίου την εφαρμογή είχε προαναγγείλει στους αναλυτές των ξένων οίκων κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου, η Alpha Bank θα προσεγγίσει όλους τους πελάτες με καθυστερούμενες οφειλές και θα κλιμακώσει άμεσα τις ενέργειες (καταγγελία δανείου, έναρξη νομικών ενεργειών, διαταγή πληρωμής και πλειστηριασμό) για την ανάκτηση οφειλών από δάνεια που δεν αναμένεται να ρυθμιστούν για την αποπληρωμή τους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By