Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

Mε τρεις ταχύτητες η ρύθμιση των 120 δόσεων στα Ταμεία

Τρία θα είναι τα βασικά πεδία επί των οποίων θα πρέπει να επιλέξουν οι οφειλέτες οι οποίοι θα θελήσουν να ενταχθούν στη σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση ρύθμιση των 120 δόσεων των χρεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, αυτά τα πεδία αφορούν, κατά πρώτον, τον επανυπολογισμό (ή μη) των απλήρωτων εισφορών κύριας ασφάλισης της περιόδου 2002-2016, κατά δεύτερον τη βάση του επανυπολογισμού και κατά τρίτον, το ύψος των εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιλογές «διαχείρισης» των παλιών χρεών θα έχουν ως εξής:

1) Επανυπολογισμός ή όχι ;

Ένας οφειλέτης μπορεί να επιλέξει :

-Είτε τον επανυπολογισμό των ληξιπροθέσμων εισφορών του (μεταξύ 2002-2006) με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου

-Είτε όχι (δηλ. να επιλέξει να παραμείνουν οι οφειλές του υπολογισμένες με βάση το σύστημα που ίσχυε προ του νόμου Κατρούγκαλου)

Και στις δύο περιπτώσεις (δηλ. είτε τις επανυπολογίσει, είτε όχι), μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του (επανυπολογισθείσες ή μη) σε 120 δόσεις.

Ωστόσο αν δεχθεί τον επανυπολογισμό των απλήρωτων προ του 2017 εισφορών του, θα λάβει μελλοντικά χαμηλότερη σύνταξη σε σχέση με εκείνη που θα λάβει όποιος δεν δεχθεί τον επανυπολογισμό των εισφορών του βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Και αυτό γιατί ο επανυπολογισμός οδηγεί σε χαμηλότερες εισφορές και, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, χαμηλότερες εισφορές οδηγούν σε χαμηλότερες κύριες συντάξεις.

2) Επανυπολογισμός με βάση το ελάχιστο ασφαλιστέο ή το κατ΄έτος καθαρό δηλωτέο εισόδημα ;

Εφόσον ένας οφειλέτης δεχθεί τον επανυπολογισμό των απλήρωτων προ του 2017 εισφορών, θα μπορεί να επιλέξει τη βάση του επανυπολογισμού. Δύο θα είναι οι επιλογές του :

-Είτε θα επανυπολογισθούν με βάση το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του 2017 (586 ευρώ/μήνα, 7032 ευρώ ετησίως)

– Είτε με κατ΄έτος καθαρό δηλωτέο εισόδημα του εφόσον, φυσικά, αυτό ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα.

Όποιος οφειλέτης επιλέξει τον επανυπολογισμό των εισφορών προ του 2017 με βάση το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα ((586 ευρώ/μήνα, 7032 ευρώ ετησίως), θα λάβει μελλοντικά χαμηλότερη κύρια σύνταξη σε σχέση με εκείνον τον οφειλέτη, ο οποίος θα επιλέξει τον επανυπολογισμό των ληξιπροθέσμων προ του 2017 εισφορών του με βάση το κατ΄ έτος καθαρό δηλωτέο εισόδημα του (εφόσον ξεπερνά τα 586 ευρώ/μήνα -7032 ευρώ ετησίως).

Και αυτό γιατί, στη δεύτερη περίπτωση, θα προκύψουν υψηλότερες εισφορές (καθώς θα υπολογισθούν με βάση το δηλωτέο εισόδημα εφόσον αυτό είναι υψηλότερο από το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα).

3) Επανυπολογισμός με εισφορές 13,3% ή 20%;

Όποιος οφειλέτης δεχθεί τον επανυπολογισμό των εισφορών του με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και, συγκεκριμένα, με το κατ΄έτος καθαρό δηλωτέο εισόδημα του εφόσον αυτό ξεπερνά τα 7032 ευρώ ετησίως, θα έχει – πιθανόν – δύο επιλογές:

– Είτε να επανυπολογιστούν οι εισφορές του με βάση το ποσοστό 13,33% (σ.σ.: όπως ισχύει από 1η/1/2019 για τις τρέχουσες εισφορές για εισόδημα πάνω από το νέο ελάχιστο ασφαλιστέο των 7800 ευρώ)

-Είτε να επανυπολογισθούν οι εισφορές του με ποσοστό άνω του 13,33%, με «οροφή» το 20%.

Όποιος οφειλέτης επιλέξει τον επανυπολογισμό των εισφορών του, με ποσοστό άνω του 13,3%, θα λάβει μελλοντικά χαμηλότερη σύνταξη σε σχέση με εκείνη την οποία θα λάβει όποιος οφειλέτης επιλέξει τον επανυπολογισμό των εισφορών με ποσοστό 20%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By