Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων για το Erasmus

Με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων των στελεχών του Δημοσίου και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών

grafeio-ergasia-dimosioi upalliloi

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τις αιτήσεις τους ώστε να συμμετάσχουν στο «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης- Erasmus for Public Administration» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 2015, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων των στελεχών του Δημοσίου και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Όπως αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το πρόγραμμα, που διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS, απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (διοικητικούς Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως και πέντε χρόνια πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών (Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργαστεί ή συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το 2015 έχουν οριστεί τρεις περίοδοι εκπαίδευσης:

  • 3 έως 13/03/2015
  • 2 έως 12/06/2015
  • 20 έως 30/10/2015

Ως εκ τούτου, οι διευθύνσεις προσωπικού των υπουργείων και των φορέων καλούνται να διαβιβάσουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014, το βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερόμενων και στοιχεία τους, ώστε να προωθηθούν στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.

Τέλος, τονίζεται ότι με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται στη χώρα μας (4 θέσεις και για τις τρεις περιόδους), η κάθε υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ενώπιόν της, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον το κόστος στην κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής θα καλύπτονται από το φορέα του κράτους – μέλους του συμμετέχοντα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By