Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις από την Κομισιόν: Παράταση έξι μηνών στις κρατικές ενισχύσεις

Την απόφασή της να δοθεί παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι από την έναρξη της πανδημίας το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρέχουν στοχευμένη και αναλογική στήριξη σε επιχειρήσεις που χρειάζονται βοήθεια.

«Σήμερα, παρατείναμε την εφαρμογή του για έξι μήνες, έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους. Η περιορισμένη παράταση παρέχει την ευκαιρία για σταδιακή και συντονισμένη σταδιακή κατάργηση των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης», ανέφερε η ίδια.

Όπως τονίζει η Κομισιόν, η παράταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, όπου χρειάζεται, να επεκτείνουν τα καθεστώτα στήριξής τους και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα αποκοπούν ξαφνικά από την αναγκαία στήριξη.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλους κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη. Εξάλλου, η Κομισιόν έθεσε σε εφαρμογή δύο νέα εργαλεία για την εκκίνηση της οικονομίας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για μια ταχύτερη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή ανάκαμψη.

Ειδικότερα, πρόκειται για μέτρα στήριξης των επενδύσεων, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη – μέλη να αντιμετωπίσουν το επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Τα κράτη – μέλη μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για επενδύσεις που αναλαμβάνονται από εταιρείες και να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να επιταχύνουν τόσο την πράσινη όσο και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν ευρεία ομάδα δικαιούχων και τα ποσά των ενισχύσεων να είναι περιορισμένα σε μέγεθος. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη – μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιπλέον, η Κομισιόν θέτει σε εφαρμογή μέτρα στήριξης της φερεγγυότητας για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη διάθεσή τους για επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τα κράτη – μέλη μπορούν να χορηγούν εγγυήσεις σε ιδιωτικούς ενδιάμεσους οργανισμούς, δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις σε εταιρείες αυτού του είδους και να τους παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου, που συχνά είναι δύσκολο να προσελκύσουν μεμονωμένα.

Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιμο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα των αυξανόμενων επιπέδων χρέους των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τέλος, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, η Κομισιόν παρέτεινε ως τις 30 Ιουνίου 2023 τη δυνατότητα των κρατών – μελών να μετατρέπουν επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου, σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις.

Πηγή: www.newmoney.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)
By